Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Kolegium Powiatu Myślibórz-Pyrzyce - 13.10.2020

W tej trudnej obecnie sytuacji zagrożenia zdrowia, członkowie Kolegium Prezesów powiatu Myślibórz-Pyrzyce zdecydowali o zorganizowaniu spotkania konsultacyjnego. W dniu 10-10-2020 o godz. 11:00 spotkali się członkowie tegoż kolegium w świetlicy ROD „3 Maja” w Dębnie. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie: Prezes Tadeusz Jarzębak i Wiceprezes Prezes Józef Romanowski.

Po udzieleniu głosu, Pan Prezes Okręgu Tadeusz Jarzębak podziękował przybyłym na spotkanie Prezesom Zarządów ROD z Barlinka, Myśliborza, Lipian i z Dębna. Pan Prezes zapoznał zebranych z aktualną sytuacją naszego Okręgu oraz zapoznał z bieżącą pracą Krajowego Zarządu PZD. Omówił najistotniejsze obecnie występujące problemy w codziennej pracy i zwrócił się do zebranych o podanie swoich pytań i ewentualnych ważnych dla Związku tematów.

Jest to godna i budująca postawa liderów ROD, którzy nadają kierunek i dynamikę pracy w ogrodach. Kontynuują stałą współpracę z lokalnymi samorządami. Efektem tej współpracy są otrzymane środki finansowe na modernizację ogrodów. Wsparcie finansowe otrzymały ogrody od Burmistrza Barlinka, Myśliborza a w trakcie rozpatrzenia jest sprawa w Lipianach.

Na słowa uznania zasługują wszyscy zebrani, ale szczególnie należy się podziękowanie Prezesom Zarządów ROD: Pani Stanisławie Chamskiej, Panu Karolowi Ilnickiemu oraz Panu Stanisławowi Łokietkowi.

Jesteśmy przekonani, że sytuacja w tej chwili wymaga zachowania pełnej mobilizacji i jedności naszych działkowców, działaczy i Zarządów ogrodów w działaniu. Tylko to pozwoli na osiągnięcie założonego celu w czasie pandemii dla dobra działkowców i dla ogrodnictwa działkowego.

Bądźmy razem w tym ważnym dla ogrodnictwa działkowego momencie i działajmy rozważnie i odpowiedzialnie.

Wiceprezes Okręgu PZD Szczecin

Józef Romanowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio