Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

KONKURS PN. „RÓŻNORODNOŚĆ UPRAW NA DZIAŁCE” ROZSTRZYGNIĘTY! - 09.10.2020

Z roku na rok rośnie świadomość ludzi w odniesieniu do ekologii, zdrowego stylu życia i odżywiania, jak również ochrony środowiska i korzystnego wpływu owadów zapylających. Propagując ideę ogrodnictwa działkowego oraz mając doświadczenie, że działalność konkursowa ma istotny wpływ na zagospodarowanie ogrodów oraz ich wizerunek, jak również promując dobre wzory zagospodarowania działek i różnorodność ich wykorzystania, Okręgowy Zarząd Łódzki PZD ogłosił na rok 2020 konkurs pn. „Różnorodność upraw na działce”. Konkurs skierowany był do działkowców.

Do okręgowego konkursu „Różnorodność upraw na działce”, Zarządy ROD mogły zgłosić tylko jedną działkę, która powinna spełniać wymagania zawarte w regulaminie, takie jak uprawa roślin sadowniczych, warzywnych, w tym zioła, jak również rośliny ozdobne.

Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny każdej działki na podstawie przesłanych zdjęć i części opisowej. Podczas oceny szczególną uwagę zwrócono na uprawę roślin miododajnych. W ocenie uwzględniono ład i harmonię, estetykę oraz zgodność nasadzeń z regulaminem ROD. Maksymalnie można było uzyskać 80 punktów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, na którym została podjęta uchwała w sprawie laureatów, natomiast oficjalne ogłoszenie zwycięzców odbyło się podczas Okręgowych Dni Działkowca 2020. Lista przedstawia się następująco:

Miejsce 1– działka nr 37 w ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach, użytkownicy Państwo Anna i Tadeusz Nowak, liczba uzyskanych punktów- 78; Państwo Nowak otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

                                          

o co szczególnie zachwycało na zdjęciach to różnorodność upraw, ład i porządek, wykorzystany każdy fragment działki, jak również pomysłowość działkowców w zastosowaniu najprostszych metod w walce ze szkodnikami

 

Miejsce 2- działka nr 8 w ROD „Kolejarz” w Kutnie, użytkownik Pan Dawid Pasiński, liczba uzyskanych punktów-75; Pan Pasiński otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

                                          

Działka Pana Dawida obfituje w popularne gatunki roślin uprawnych. W kwaterze sadowniczej, gałęzie uginają się od ilości plonów, pozostała część upraw również przyniosła owocne zbiory.

Miejsce 3 – ex aequo

działka nr 58 w ROD „Tramwajarz II” w Łodzi, użytkowniczka Pani Anna Karpińska;

                                         

liczba uzyskanych punktów-73; użytkownicy tych działek otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł każdy, zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopism „Działkowiec” i „Mój ogródek”.

Te działki urzekają przede wszystkim estetyką, widać, że każdy fragment został sumiennie zaplanowany, występuje ogromna różnorodność gatunkowa. Działki pięknie utrzymane, krzewy przystrzyżone, a roślinność zdrowa.

Wszystkie zgłoszone działki zachwycają swoim urokiem, są zadbane i każdą Okręg chciałby nagrodzić. Decyzja była trudna, a różnica punktów niewielka. Użytkownicy pozostałych działek zgłoszonych do konkursu otrzymali zestaw wydawnictw oraz roczną prenumeratę czasopisma „Działkowiec” i „Mój ogródek”:

  • Maria Janiec, działka nr 32 w ROD „Przy Torze” w Łodzi;
  • Teresa i Bronisław Jaciubek, działka nr 46 w ROD „Brzezina” w Łodzi;
  • Lucyna i Franciszek Galas, działka nr 393 w ROD im. F. Kotowskiego w Skierniewicach;
  • Teresa i Tadeusz Dawidziuk, działka nr 85 w ROD im. M. Kopernika w Skierniewicach;
  • Elżbieta i Grzegorz Szymańscy , działka nr 73 w ROD im. M. Konopnickiej w Łodzi;
  • Urszula i Zbigniew Bagrowscy, działka nr 50 w ROD „Meliorant” w Zawadach;

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, Okręgowy Zarząd Łódzki PZD jeszcze raz dziękuje i życzy, aby zapał do pracy na działce nigdy nie gasł i zawsze przynosił wspaniale rezultaty, takie jak mogliśmy podziwiać na przesłanych zdjęciach . Jednocześnie, już teraz zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w konkursach w nachodzącym roku.

 

Agnieszka Lazar

instruktor ds. ogrodnictwa

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.