Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PONAD 800 WOLNYCH DZIAŁEK ZAGOSPODAROWANYCH W 2020R! - 08.10.2020

W miesiącu wrześniu 2020 roku odbyło się 11 spotkań Kolegiów Prezesów na terenie Okręgu Zielonogórskiego. Przy dużej frekwencji, w spotkaniach uczestniczyli prezesi, a w niektórych także, wiceprezesi, sekretarze i skarbnicy ROD. We wszystkich spotkaniach uczestniczył Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze Marian Pasiński oraz Dyrektor biura OZ Rafał Hawryluk. Poruszano szereg bieżących tematów, zarówno dotyczących spraw ogrodowych jak i tych, którymi żyje cały Związek.

Kolegia Prezesów ROD ze względu na sytuacje odbyły się w reżimie sanitarnym, zachowując stosowne odstępy pomiędzy uczestnikami oraz z użyciem środków ochrony osobistej.

Prezes oraz Dyrektor biura w trakcie spotkań przede wszystkim omawiali tematykę dotyczącą Walnych Zebrań w ROD oraz związane z tym wytyczne jakie opracowała Jednostka Krajowa PZD, realizację Programu Rozwoju oraz proces przystępowania ROD do Ośrodka Finansowo-Księgowego.

WALNE ZEBRANIA W ROD

Okres kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych pierwszy raz w historii Polskiego Związku Działkowców został zakłócony i w dużej części odwołany. Epidemia, która weszła do Polski w czasie kiedy miały odbywać się zwyczajowo walne zebrania spowodowała, iż należało kampanie zawieść i podjąć szereg działań by pomimo braku uchwał WZ utrzymać płynność finansową ogrodów. W Okręgu Zielonogórskim PZD mechanizmy, wprowadzone przez Jednostkę Krajową PZD sprawdziły się i wygląda na to, że ogrody zdołają się utrzymać na poziomie wpływów z roku 2019. Z ustaleń jakie poczyniło biuro OZ wynika, że podjęto decyzje:

Wszystkie ogrody w Okręgu wywiązały się z obowiązku zakończenia kampanii sprawozdawczej do 15 października br. tym samym walne zebrania 2020 mamy już za sobą. W trakcie kolegiów prezesów rozważano możliwe scenariusze oraz rozwiązania jakie powinny funkcjonować w przyszłorocznej kampanii sprawozdawczej.

PROGRAM ROZWOJU
Nagłaśniany przez media lokalne i krajowe wzrost zapotrzebowania na działki w ROD oraz wpływające zapytania o możliwość otrzymania działki w konkretnych miastach spowodował podjęcie przez Polski Związek Działkowców działań.
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze na podstawie UCHWAŁY nr 1/V/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD oraz Apelu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dnia 23 lipca 2020 roku do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD, przeprowadził badanie dotyczące aktualnej liczby działek niezagospodarowanych. Z danych gromadzonych zwyczajowo na koniec roku wynikało, iż liczba działek wolnych we wszystkich ogrodach w Okręgu wahała się od kilkunastu lat w okolicach 4tyś. Sprawozdania jakie złożyli prezesi ROD wskazują, iż w połowie roku w Okręgu Zielonogórskim ponad 800 wolnych działek zostało zagospodarowanych!
Przeprowadzone badanie w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju ROD wykazały, iż miasta w których rozwój ROD jest potrzebny to głównie duże miejscowości jak Zielona Góra. Na dzień 30.08.2020 w Zielonej Górze brak jest wolnych działek, a w ogrodach często występują listy oczekujących kandydatów na działkowców. Jeżeli taki popyt się utrzyma OZ PZD w Zielonej Górze zamierza podjąć kroki by zapewnić jak największą ilość działek w poszczególnych miejscowościach. Uznano, iż należy to realizować poprzez uatrakcyjnienie terenów, które obecnie są w zasobach PZD oraz nabywanie nowych terenów pod ogrody działkowe.

OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze zgodnie z uchwałą 208/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 25.06.2019 r. usilnie pracuje nad wdrażaniem przedsięwzięcia jakim jest rozwój Ośrodka Finansowo-Księgowego przy OZ PZD w Zielonej Górze.
Ośrodek Finansowo- Księgowy został otwarty z początkiem roku 2020 i aktualnie 9 ROD o ilości 1350 działek powierzyła prowadzenie w nim księgowości. Dzięki przesyłanym pismom do ROD, spotkaniom Kolegiów Prezesów w rejonie, na których rozwiano wszelkie wątpliwości co do prowadzenia księgowości przez OFK, kolejnych 14 ogrodów z:

  • Lubsko – 1ROD – 278 działek
  • Sulechów – 3 ROD – 997 działek
  • Kożuchów-1ROD – 480 działek
  • Gubin- 4 ROD – 532 działek
  • Krosno Odrzańskie – 2 ROD – 243 działek
  • Żagań – 1 ROD – 408 działek
  • Zielona Góra- 2 ROD – 575 działek.

(łącznie 3513 działek) złożyło deklarację o przystąpieniu do ośrodka. W połączeniu z działkami już będącymi w OFK ilość działek wynosi 4863.

W trakcie spotkań omówiono również inwestycje w ROD oraz warunki przyznawania dotacji wewnętrznych w PZD, a także konieczność nawiązywania bliskiej współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu ujęcia w przyszłorocznych budżetach miast i gmin potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych

Wszystkie sprawy podnoszone na posiedzeniach kolegiach prezesów, obsługujący kolegia przedstawili na zebraniu Okręgowego Zarządu w dniu 06.10.2020r.

 

Dorota Mierzejewska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio