Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

STANOWISKO ZARZĄDU ROD „BOTANICZNE’" W SZCZECINIE , UL. ARKOŃSKA 54 Z DNIA 01.10.2020 R, W SPRAWIE RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O INWESTYCJACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY - 08.10.2020

Zarząd ROD „Botaniczne" działający w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 54 , reprezentujący działkowców użytkujących swoje działki na terenie ROD „Botaniczne" wyraża swoje zaniepokojenie i wątpliwości w sprawie tworzonej Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Pomimo zaproszenia do wcześniejszych konsultacji i rozmów, przedstawicieli naszego środowiska tj. działkowców zrzeszonych w PZD w przedmiotowej ustawie zaproponowano takie rozwiązania prawne, które pomijają prawa działkowców i PZD oraz zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wyrażamy nasze poparcie dla inicjatywy ustawodawczej jednak z przykrością stwierdzamy, że fakt pominięcia nas działkowców w rzeczowym projekcie stwarza zagrożenie nie respektowania naszych praw w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych.

Naszym zdaniem obecny kształt projektu specustawy zawiera lukę prawną ponieważ nie ujęte zostały w niej żadne zapisy zapewniające odszkodowania na rzecz działkowców w przypadku podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy na terenach użytkowanych przez członków PZD.

Popieramy stanowisko Krajowej Rady PZD i OZ w Szczecinie, zgłoszone w ramach społecznych konsultacji i oczekujemy, że zgłoszone w imieniu działkowców zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji projektu Ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Zarząd ROD "Botaniczne" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio