Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa w Rudzie Śląskiej - 29.09.2020

W dniu 25 września 2020 r. odbyła się narada szkoleniowa Prezesów oraz Skarbników i Kasjerów ROD Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej. Narada odbyła się dzięki uprzejmości prezesa i zarządu ROD „XX-lecia” w Rudzie Śląskiej w sali działkowej tego ogrodu.

Przed wejściem na salę wszyscy zgodnie z obowiązującymi rygorami sanitarnymi mieli dezynfekowane dłonie oraz zmierzoną temperaturę ciała.

Naradę rozpoczął przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej Pan Józef Nawój, który powitał uczestników szkolenia, a także przedstawił i serdecznie powitał zaproszonego na naradę Posła na Sejm RP pana Marka Wesołego, któremu przekazał głos.

 

Poseł na Sejm RP Marek Wesoły zdeklarował chęć współpracy i pomocy w rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych po przez podjęcie starań wprowadzających odpowiednie regulacje prawne w celu umożliwienia aplikowania przez ROD-y o wsparcie finansowe z różnego rodzaju programów miejskich oraz rządowych, a także programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mających istotny wpływ na poprawę i ochronę środowiska, walkę ze smogiem, EKO edukację i wiele innych wpisujących się w „OTWARTY PROGRAM SPOŁECZNEGO ROZWOJU ROD”.
Poseł Marek Wesoły poinformował uczestników o już podjętych działaniach w ministerstwie Środowiska, mających umożliwić działkowcom z ROD dofinansowywanie oczek wodnych i instalacji przechwytujących deszczówkę z program małej retencji „Moja woda”. W dalszej części swojego wystąpienia poseł przedstawił sposoby, możliwości i kierunki współpracy, a także wyraził szczerą chęć uczestnictwa w spotkaniach z działkowcami na poszczególnych ogrodach.

Na zakończenie podkreślił rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwestiach ochrony środowiska, promowaniu ekologii i zdrowego trybu życia oraz polityki społecznej miast. Natomiast Rudzkim ogrodom obchodzącym jubileusze złożył najserdeczniejsze życzenia i gratulacje:

  • ROD „J. Jastrzębskiego” z okazji 70-lecia założenia ogrodu,
  • ROD „Zorza” z okazji 60-lecia założenia ogrodu,
  • ROD „XX-lecia” z okazji 55-lecia założenia ogrodu.

 

W dalszej części szkolenia głos zabrał księgowy OFK pan Sebastian Wolny, który przeprowadził szkolenie dla prezesów, skarbników i kasjerów z zagadnień dotyczących zasad przygotowywania dokumentów księgowych, podstawowych zasad wykonywania raportów finansowych, o mechanizmach podzielonej płatności. Przypomniał istotne informacje o świadczeniach pieniężnych oraz nagrodach i sposobie ich wypłacania. Następnie omówione zostały tematy umów zlecenia, o dzieło, użyczenia, a także obowiązki wobec ZUS.

 

Na zakończenie wystąpienia pan Sebastian Wolny poinformował o zakończeniu współpracy z OFK i przedstawił panią Beatę Kampa przejmująca obowiązki w OFK.

 

Uczestnicy podziękowali gromkimi brawami panu Sebastianowi, a przewodniczący Delegatury wręczył skromny upominek .

Na zakończenie przewodniczący Delegatury omówił najważniejsze sprawy związkowe oraz zagadnienia poruszane na posiedzeniach Rady i Zarządu Okręgu Śląskiego PZD, a także podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, a gospodarzom obiektu za zaangażowanie w profesjonalne przygotowanie Sali do przeprowadzenia szkolenia.

Całość szkolenia przeprowadzona została w oparciu o program szkolenia prezesów i sekretarzy zatwierdzony  przez Okręgową Komisję Szkoleniową Okręgu Śląskiego PZD.

 

Przewodniczący Ośrodka Szkoleniowego

Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej

Sławomir Barwiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio