Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu połączone z Okręgowymi Dniami Działkowca - 22.09.2020

Dnia 16 września br. odbyło się Uroczyste posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu połączone z Okręgowymi Dniami Działkowca Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Posiedzenie rozpoczął od podziękowań i potrzeby docenienia osób działających w ROD podczas pandemii. Prezes nawiązał do „Rezolucji Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2020 r. skierowanej do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020”. Prezes podkreślił zaangażowanie wszystkich struktur Związku w zapewnienie sprawnego funkcjonowania ogrodów w czasie trwającej epidemii i złożył podziękowanie wszystkim, którzy zadbali, by w ogrodach było bezpiecznie. 

W posiedzeniu uczestniczył także zdalnie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił szeroki zakres spraw nad jakimi pracuje Krajowy Zarząd PZD. Okręgowe Dni Działkowca odbywają się w tych dniach w wielu Okręgach, w tym w Okręgu Poznańskim. Ważne jest obecnie nawiązywanie do historii i początków ogrodnictwa działkowego, których idea ma początek w Wielkopolsce. Ogrodów działkowych w Polsce jest dużo, ale zapotrzebowanie społeczne jest znacznie większe, co pokazała pandemia. Stąd pisma Krajowego Zarządu PZD skierowane do prezydentów i burmistrzów miast w sprawie potrzeby rozwoju ROD. Prezes Związku podkreślił, jak ważne jest także podnoszenie standardów zagospodarowania ogrodów działkowych w już istniejących ROD. Stąd Programy PZD propagowane wśród działkowców i struktur PZD oraz polityków i samorządowców. Prezes PZD podziękował za dotychczasową pracę wszystkich struktur i organów PZD, również kolegiów prezesów.


Kolejnym punktem było odznaczenie złotymi odznakami zasłużonego działkowca p. Jana Kubiaka i Roberta Koniecznego z ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Z okazji jubileuszu wręczone zostały puchary okolicznościowe Prezesa PZD oraz ryngraf Prezesa OZ dla ROD Energetyk 1 w Poznaniu, który obchodził jubileusz 90-lecia istnienia; ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. - jubileusz 85-lecia; ROD „Chemik” w Luboniu - jubileusz 45-lecia; ROD „Zagajnik” w Poznaniu – jubileusz 40-lecia.


Głos zabrał Jan Molski - członek Okręgowego Zarządu, który nawiązał do tradycji świętowania zakończenia okresu zbiorów i plonów.
Temat dotyczący przeciwdziałaniu suszy przedstawił Prezes Okręgu. Ze względu na pojawiające się coraz częściej i trwające coraz dłużej okresy suszy w Polsce powstał rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Związek przygotował 10 wniosków dotyczących spraw działkowców i ROD, które zostały przekazane do projektodawców ustawy.


Stan roszczeń do gruntów ROD w Okręgu przedstawiła Justyna Fryska – inspektor ds. terenowo-prawnych. Spraw takich w Okręgu Poznańskim jest prowadzonych 15 i dotyczą gruntów, do których PZD nie ma tytułu prawnego. Sprawy sądowe prowadzone w stosunku do gruntów ROD przedstawiła mec. Karolina Skrzypczak.
Okręgowa Rada powołała zespół w sprawie tworzenia nowych ROD w Okręgu. Zespół ma za zadanie koordynować i inspirować pracę nad tworzeniem nowych ogrodów.
Funkcjonowanie Ośrodka Finansowo-Księgowego OZ, w tym nowo tworzonego ośrodka w Lesznie, omówiła główna księgowa Izabela Białasik. Również w tym temacie Prezes Okręgu przypomniał, że konieczne jest przestrzeganie przepisów związkowych, które zobowiązały ROD do przekazania księgowości do Ośrodka Finansowo-Księgowego.
Sprawozdanie z dotychczasowego przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu omówiła dyrektor biura OZ Agata Wróbel. Przed epidemią odbyło się 11 zebrań. Po odmrożeniu zasad epidemicznych przez rząd 65 ROD przeprowadziło zebranie w normalnym trybie, 45 ROD przeprowadziło komisaryczne walne zebrania, a 116 ROD odstąpiło od przeprowadzenia walnych zebrań W 2 ogrodach odbyły się konferencje delegatów.
Ostatni punkt programu posiedzenia dotyczący formuły zdalnego szkolenia nowych działkowców przedstawiła dyrektor biura OZ Agata Wróbel. Ze względu na epidemię od kwietnia br. nie są prowadzone szkolenia w formie tradycyjnej. Na zlecenie OZ został stworzony program szkoleniowy do zdalnego szkolenia, w którym każdy kandydat musi się zalogować do systemu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje prezentacje, które wykorzystywane są podczas szkolenia tradycyjnego.


Z zagadnień organizacyjnych Okręgowa Rada przyjęła rezygnację Barbary Rosiak z Leszna. Jako nowego członka przyjęto Henryka Gawłowskiego - prezesa ROD „Leszczynko” w Lesznie.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła projekty 5 uchwał, które zostały jednomyślnie przyjęte przez członków Rady

Redakcja: Zofia Rut-Skórzyńska na podstawie materiału OZ PZD w Poznaniu 
Zdjęcia : Agata Wróbel

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio