Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów chojnickich ROD na spotkaniu z Burmistrzem Chojnic - 17.09.2020

W dniu 12 sierpnia 2020 r.  w Ratuszu w Chojnicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Kolegium Prezesów w Chojnicach, członków zarządu ROD "Przyszłość" w Chojnicach z Panem Arseniuszem Finsterem Burmistrzem Chojnic przy udziale dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Głównym tematem spotkania była sytuacja panująca w ROD "Przyszłość" w Chojnicach związana z zamieszkiwaniem na terenie ROD i dążeniem działkowców łamiących prawo do  wyłączenia ROD z PZD i przekształcenia ROD w osiedle mieszkaniowe.

Burmistrz Chojnic jednoznacznie stwierdził, że wszystkie ROD w Chojnicach zostały na wniosek Zarządów ROD  w Chojnicach przeznaczone na tereny zielone bez możliwości budownictwa mieszkaniowego, na podstawie uchwały nr XVI/2020/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice (załącznik nr 2). Ponadto wskazał, że nie są prowadzone rozmowy odnośnie wykupu działek w ROD na własność oraz nie ma i nie będzie mozliwości przekształcenia terebów ROD pod budownictwo.

Przewodniczący Kolegium Prezesów w Chojnicach Pan Jerzy Megger również potwierdził, że w Okręgu Pomorskim nie było i nie ma żadnych rozmów w zakresie możliwości wyjścia ROD "Przyszłość" z PZD i wykupu działek na własność, a działkowcy, którzy tak twierdzą świadczą całkowitą nieprawdę, szkodzą Związkowi, a w szczególności pojedynczym działkowcom, którzy chcą uprawiać działki zgodnie z ideą ruchu działkowego oraz zgodnie przeznaczeniem działki, stanowią również zagrożenie dla miliona rodzin użytkujących działki i korzystających z praw i przywilejów zagwarantowanych ustawą o ROD. Ich partykularne cele, do których dążą za wszelką cenę sankcjonują bezprawie i są szkodliwe społecznie.

Podczas spotkania poruszano tematy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chojnic, wywozu smieci z ROD, instalacji wodnych w ROD.

na podstawie notatki

Pana Jerzego Megerra Przewodniczącego Kolegium Prezesów w Chojnicach

opracowała: Beata Milianowska

dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.