Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie Zarządów ROD z Burmistrzem Miasta Cieszyna - 16.09.2020

Realizując Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD przedstawiciele Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Władz Samorządowych celem przedstawienia bieżących problemów dotykających rodzinne ogrody działkowe oraz wskazania możliwości dalszego rozwoju ROD, poprzez uzyskanie dotacji z budżetu gminy oraz budżetu obywatelskiego, jak i w celu nakreślenia możliwości tworzenia nowych ROD, bądź poszerzenia istniejących ROD.

W dniu 11 września 2020r. w Urzędzie Miasta Cieszyn odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Cieszyna Pani Gabrieli Staszkiewicz oraz Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Cieszyna. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD – Prezes OZ Śl. PZD Józef Noski, Wiceprezes OZ Śl. PZD Jan Radoła, Przewodniczący Delegatury Rejonowej Kazimierz Chmiel, Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak oraz Radca Prawny Mateusz Kubasiak. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg oraz przedstawiciel Straży Miejskiej.

Spotkanie dotyczyło funkcjonowania ROD oraz wszelkich problemów, które dotykają ROD na terenie Cieszyna. Pani Burmistrz zwróciła się do Zarządów ROD o przedstawienie dotykających ROD trudności, m. in. poruszone zostało zagadnienie gospodarki odpadami oraz możliwości dofinansowania inwestycji na terenie ROD z budżetu miasta oraz z budżetu obywatelskiego. Pani Burmistrz zwróciła się do Zarządów ROD z prośbą o zgłaszanie potrzeb ROD w celu rozważenia możliwości ich dofinansowania oraz długofalowego planowania budżetu miasta. Omówiono kwestię dalszego otwierania się ROD dla mieszkańców miasta oraz wykorzystania terenów ogólnych ROD na potrzeby wspólne, jak przykładowo place zabaw. Pani Burmistrz zwróciła się z prośbą o podjęcie współpracy z Zarządami ROD w zakresie promowania i przybliżania mieszańcom miasta rodzinnych ogrodów działkowych w prasie miejskiej poprzez artykuły o ROD. Prezesi ROD zwrócili się z inicjatywą organizacji konkursów miejskich na najpiękniejszy ogród, w którym uczestniczyć mogliby również działkowcy.

Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD poruszyli problematykę regulacji prawnej gruntów ROD w przypadku toczących się postępowań administracyjnych oraz kwestię dalszego rozwoju ROD na terenie Cieszyna. Podkreślono wagę rodzinnych ogrodów działkowych i działek rodzinnych w życiu mieszkańców miasta w czasie epidemii oraz zwrócono się z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości przekazania dodatkowych gruntów celem urządzenia działek rodzinnych.

Obecni na spotkaniu Prezesi Zarządów ROD podjęli inicjatywę powołania Kolegium Prezesów ROD z terenu Cieszyna. Inicjatywa spotkała się z poparciem Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.

Na zakończenie Pani Burmistrz zaznaczyła, że jest to pierwsze z cyklu spotkań, które chce odbyć z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Tematyka następnego spotkania będzie dotyczyć szczegółowego omówienia kwestii gospodarki odpadami w Cieszynie. Intencją Pani Burmistrz jest pozostawienie terenów niezamieszkałych, w tym ROD, w systemie miejskim.

Prezes OZ Śl. PZD Józef Noski podkreślił wagę dalszej dobrej współpracy z Władzami Cieszyna na rzez rozwoju ROD. Nawiązując do hasła Miasta Cieszyn wskazał, że dzięki działaniom Pani Burmistrz i PZD, Cieszyn robi wrażenie również dzięki pięknym Rodzinnym Ogrodom Działkowym.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio