Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Nasz ogród coraz piękniejszy, chociaż... - 15.09.2020

W trosce o właściwe zagospodarowanie i estetykę działek oraz ogrodu  jako całości, komisaryczny zarząd ROD Zalesie we Włocławku dokonał komisyjnego przeglądu zgodności z obowiązującymi przepisami Regulaminu ROD. Lustracją objęto wszystkie działki i tereny ogólne ogrodu szczególną uwagę zwracając na właściwe zagospodarowanie działki, jej estetykę oraz ogólny wizerunek. Komisja zwracała również uwagę na dbałość o tereny przyległe do działki.      Zespół stwierdził iż generalnie w ciągu ostatnich lat ogród zmienił się  znacznie na korzyść. Ponad 80 % działek jest na bieżąco zadbanych i systematycznie modernizowanych nowymi nasadzeniami, ścieżkami czy też pergolami. Wiele działek modernizuje swoje altanki i stałe elementy zabudowy. Wśród tych działek około 20 % wyróżnia się szczególnie ze względu na ciekawy sposób zagospodarowania.dbałość o nasadzenia i wyposażenie działek w baseny, pergole itp. 
 
  W tym miejscu nie sposób pominąć wyjątkową działkę Państwa Bożeny i Adama Pierzchalskich Działka ta to niczym ogród japoński urzeka wzorcowym, ciekawym
zagospodarowaniem,stwarzającym wrażenie składanki komputerowej. Każde drzewko, krzew, trawnik rabata kwiatowa czy też alejka wygląda jak namalowana. Właściciele systematycznie pielęgnują wszystko co w ciągu wielu lat stworzyli. Jednocześnie unikają rozgłosu, nie chcą uczestniczyć w konkursach ogrodowych czy też organizowanych przez OZ PZD.W załączeniu na potwierdzenie powyższego fotki z ich działki.
 
        Niestety na 171 działek aż sześć nie przynosi chluby ogrodowi.O ile w czterech przypadkach jest szansa na w miarę szybką poprawę zagospodarowania o tyle w dwóch przypadkach stwierdzamy brak reakcji na wezwania do zmiany  czy też zrezygnowania z działki na rzecz nowego użytkownika.
       Na wniosek komisji zarząd ROD Zalesie postanowił:
- wyróżnić wzorowe działki dyplomami lub odznaką Za zasługi dla ROD,
- przeprowadzić rozmowy dopingujące kilkunastu użytkowników działek do usunięcia drobnych niedociągnięć,
- wystosować pisma ostrzegawcze z wyznaczeniem terminu do użytkowników działek wykazujących brak jakiejkolwiek dbałości o działki, zarośnięte zielskiem stwarzające wrażenie opuszczonych.
 
  Zgodnie z art.36 ust.1 ustawy o ROD dalsze uporczywe lekceważenie postanowień Regulaminu ROD stanowić będzie podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.
 
M.Piechocki - Prezes Zarządu ROD "Zalesie"
 
   
   

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio