Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów Powiatu Kościańskiego - 10.09.2020

W dniu 2 września 2020 roku odbyło się kolejne Kolegium Prezesów Powiatu Kościańskiego. Zwołane posiedzenie odbyło się oczywiście w warunkach obowiązujących ograniczeń z tytułu panującej pandemii.

Tematem przewodnim posiedzenia Prezesów było omówienie projektu „Programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na obszarze Gminy Miejskiej Kościan”. Projekt programu został opracowany przez Panią Magdalenę Jungnikiel, Prezesa ROD „Relaks” w Kościanie. Każdy z Prezesów otrzymał razem z zaproszeniem na posiedzenie kopię programu z prośbą o przygotowanie się do dyskusji nad projektem. Projekt został pozytywnie przyjęty i zaaprobowany przez wszystkich Prezesów, szczególnie tych z miasta Kościana, którzy obok Przewodniczącego Kolegium Prezesów złożyli swoje podpisy pod pismem przewodnim do Pana Burmistrza Miasta Kościana Pana Piotra Ruszkiewicza.

W kolejnym punkcie dokonano oceny przebiegu Walnych Zebrań Sprawozdawczych na terenie Powiatu Kościańskiego. W siedmiu przypadkach odstąpiono od zwoływania Walnych Zebrań, cztery Zebrania odbyły się jako  komisaryczne, a dwa w trybie normalnym.

W następnym punkcie omówiono uchwałę nr 196/2020 Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zobowiązania zarządów ROD do przeniesienia księgowości do Ośrodka Finansowo – Księgowego w Lesznie. W zasadzie wszystkie ROD realizując uchwałę dokonają przeniesienia do Ośrodka w Lesznie, jednakże niektóre ogrody będące związane umowami z innymi firmami lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi księgowe, zamierzają tego dokonać od początku 2021 roku.

Omówiono także pismo Prezesa PZD Pana Kondrackiego z dnia 29 lipca 2020 roku, dotyczące informacji o naborze wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ustalonym terminie jeden z ROD - ROD „Cukrownik”, złożył w Urzędzie Miejskim w Kościanie taki wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczących elektryfikacji ogrodu na kwotę około 250 tysięcy złotych.

Przewodniczący Kolegium Prezesów Marek Kalemba podziękował wszystkim za obecność w posiedzeniu pomimo obowiązujących ograniczeń w związku z pandemią.

M. Kalemba                            

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.