Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Gdańskie Kolegia Prezesów o ochronie klimatu na podstawie Otwartego Programu Klimatycznego PZD - 09.09.2020

W dniu 7 września 2020 r. w Sali Szkoleniowej Okręgu Pomorskiego odbyło się posiedzenie Przewodniczących Kolegiów Prezesów w Gdańsku.

W posiedzeniu wzięli również udział: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Józef Matwies, I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Pan Franciszek Potulski – Przewodniczący Promocji Związku i Współpracy z samorządem terytorialnym Pani Leonarda Bachar-Kowalska oraz Pan Łukasz Prażnowski członkowie Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych oraz dyrektor biura Okręgu Beata Milianowska.

Głównym tematem posiedzenia była ochrona klimatu na podstawie Otwartego Programu Klimatycznego Polskiego Związku Działkowców przyjętego uchwałą nr 91/2020 Krajowego zarządu PZD w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Celem spotkania było wypracowanie tez w zakresie ochrony klimatu dotyczące retencji wody w mieście, ochrony flory i fauny bogato występującej na terenach ROD, edukacji od najmłodszych pokoleń, polityki Senior+ obejmującej społeczność senioralną ROD. Ustalono, że wystąpienie dotyczące ochrony klimatu zostanie przedstawione przez reprezentację Okręgu w osobach Pana Wojciecha Sowy Przewodniczącego Kolegium Prezesów nr 3 w Gdańsku oraz Pani Marzeny Kolmer członka Okręgowej Rady Pomorskiej na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Uczestnicy posiedzenia uznali, że udział przedstawicieli Okręgu oraz Prezydenta Miasta Gdańska daje szanse na podjęcie długo oczekiwanej współpracy w zakresie nie tylko ochrony klimatu, ale również rozwoju ROD.

Uczestnicy posiedzenia podejmowali również inne tematy dotyczące funkcjonowania ROD szczególnie w czasie epidemii, dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskania pomocy finansowej dla ROD z Gdańskiego Urzędu Pracy, czy też pomocy finansowej od Rad Dzielnic w Gdańsku. Wskazywano na sposoby rozwoju ROD, otwarcia na społeczność lokalną poprzez edukację.

Wszyscy uczestnicy jednogłośnie uznali, że jest ogromna potrzeba częstych spotkań w ramach Kolegiów Prezesów, wymiana doświadczeń, informacji, bo tylko dzięki temu można uzyskać lepsze efekty dla działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Beata Milianowska

dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.