Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji dla ROD w Mławie - 27.08.2020

Krajowy Zarząd PZD informuje, że od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 2 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mława) rodzinne ogrody działkowe położone na terenie Miasta Mławy mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji, których wykonanie wpłynie na  poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do tego ogrodu. Chodzi tu przede wszystkim o poprawę stanu istniejącej infrastruktury ogrodowej lub budowę nowej w przypadku jej braku.

Wysokość dotacji będzie wynosiła maksymalnie 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów realizacji zadania, o którego dofinansowanie ubiegać się będą rodzinne ogrody działkowe. Kryteria, na podstawie których dokonana zostanie weryfikacja wniosków, wskazane są w uchwale nr X/1352019 Rady Miasta Mława z dnia 20.08.2020 r. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określony został na dzień 15 października 2020 r.

Z pełną treścią Uchwały Rady Miasta Mławy zapoznać się można pod adresem http://www.bip.mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-x1352019-rady-miasta-mlawa-z-dnia-20-sierpnia-2019-r  Pod tym adresem znaleźć można także wzór wniosku o przyznanie dotacji oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Zachęcamy wszystkie ROD z terenu Miasta Mławy do skorzystania z tych dotacji!

A.J.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio