Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Wiśnia” w Zabrzu – Dzień Działkowca 2020 - 27.08.2020

Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia zorganizował w dniu 22 sierpnia 2020 roku obchody Dnia Działkowca i przypadające w tym roku jubileusz 85-lecia założenia ogrodu przyjmując nieco inny charakter. Obawy przed groźbą zakażeń oraz konieczność przestrzegania przepisów sanitarnych nie pozwoliło na zorganizowanie uroczystości jak w latach poprzednich. Dlatego Zarząd z Komisją Rewizyjną wybrał się przystrojonym pojazdem karą (taczką) z poczęstunkiem przy rytmach muzyki i zawitał do każdej działki. Była to doskonała okazja, by podziękować działkowcom za ich pomysłowe działki, za pracę całoroczną, a możliwość spotkania się w sposób bezpośredni z działkowcami okazał się pomysłem trafionym, a świadczyć może o tym frekwencja na działkach blisko stu procentowa. Miłe słowa działkowców w naszą stronę, że w czasach, w których się znaleźliśmy dla nas wszystkich niespodziewanych mogli poczuć namiastkę zadowolenia i uśmiechu a sms przesłane na telefon służbowy o treściach tj. szalony pozytywny pomysł, wielki szacun, super pomysł, jesteście wielcy to niektóre z nich. Następnego dnia odbyła się msza św. w kościele pw. Bożego Ciała w intencji działkowców i Rodzinnego Ogrodu Działkowego z okazji 85 rocznicy założenia. W godzinach popołudniowych w świetlicy odbyło się kameralne spotkanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnionych działkowców i zaproszonych gości Prezydent m. Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Wiceprezes PZD i Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski, Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Zenon Jabłoński. Po przywitaniu wszystkich przez Prezesa ROD i przedstawienie krótkiej historii ogrodu nastąpiło uroczyste wręczenie przez Prezesa Okręgu i Panią Prezydent na ręce Prezesa ROD Leszka Buckiego pucharu z okazji 85-lecia założenia ROD, kolejnym miłym akcentem było wręczenie nagrody za udział i zajęcie czołowego miejsca w konkursie „Aktywny Zarząd” – laptopa -ufundowany przez OZŚ. Następnie Przewodniczący OKR odczytał list gratulacyjny od KKR życząc osiągnięć i dalszych sukcesów również w imieniu swoim i członków OKR w Katowicach przekazał list gratulacyjny, uhonorowano działkowców odznaczeniami związkowymi „Zasłużony Działkowiec”. Obchodzonym uroczystym Dniem Działkowca i Jubileuszem daliśmy dowód, że tradycja dla nas działkowców to rzecz święta.

Opracował Prezes ROD Wiśnia

Leszek Bucki

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio