Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Zabrze w sprawie tworzenia nowych ROD - 25.08.2020

Obecnie w Polsce w związku z panująca pandemią koronawirusa odnotowano bardzo duży skok zainteresowania ogrodami działkowymi. Jest to jedno z nielicznych miejsc gdzie działkowcy mogą w spokoju  i w zdrowym otoczeniu wśród przyrody przebywać na wolnym powietrzu. Obecnie posiadanie swojego kawałka ziemi w mieście wydaje się bezcenne. PZD codziennie otrzymuje dziesiątki zapytań o wolne działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

W dniu 21 sierpnia 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Zabrze Panią Małgorzatą Mańką – Szulik w sprawie  przekazania Polskiemu Związkowi Działkowców nieruchomości pod utworzenie nowego ROD.  Stronę PZD reprezentował Wiceprezes PZD i Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski, Członek Krajowej Rady PZD i członek Okręgowego Zarządu Leszek Bucki oraz Dyrektor biura Okręgu Śląskiego PZD Mateusz Macianty.

Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom podjęto zintensyfikowane działania mające na celu ustalenie możliwości pozyskania nowych terenów pod tworzenie i poszerzanie istniejących ROD. Miasto Zabrze jeszcze przed epidemią wykazało wolę przekazania PZD jednego z terenów znajdujących się na terenie miasta (dzielnica Zaborze) pod utworzenie nowego ROD oraz podjęło w tym temacie działania formalno – prawne związane z przygotowaniem nieruchomości, m.in. kwestia zmiany zapisów w planie miejscowym czy prace geodezyjne.  Spotkanie miało na celu przybliżenie warunków przekazania PZD nowych nieruchomości oraz określenie ich w czasie.

Pani Prezydent zapewniła, że poszczególne wydziały urzędu miasta pracującą obecnie nad kwestią przygotowania nieruchomości do jej przekazania. Trwają również prace w komisjach rady miasta celem przygotowania odpowiednich uchwał pod obrady rady miasta. Planuje się do końca roku sfinalizować działania związane z tym tematem. Również przedstawiciele PZD poinformowali Panią Prezydent o obowiązującej w PZD procedurze związanej z nabywaniem praw do nieruchomości. Po jej ostatecznym sfinalizowaniu nowy teren pod utworzenie ROD będzie liczył około 6 ha powierzchni na którym docelowo będzie mogło powstać ponad 100 działek.

W rozmowie z panią Prezydent poruszono również inne tematy związane z możliwością pozyskania przez PZD dodatkowych terenów pod nowe ROD jak również poszerzenia istniejących. W jednej ze spraw już w najbliższym czasie Okręg wystąpi do Urzędu Miasta z formalnym porozumieniem odnośnie warunków ustanowienia na rzecz PZD tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie jednego z zabrzańskich ROD, na którym będzie mogło powstać około 10 nowych działek. W tych tematach ustalane jest już kolejne spotkanie, tym razem z I Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Krzysztofem Lewandowskim, który bezpośrednio nadzoruje prace poszczególnych wydziałów urzędu odpowiedzialnych za sprawy gospodarki gruntami.

Kolejnym tematem jaki omówiono, była sprawa regulacji stanów prawnych nieruchomości ROD procedowanych w mieście już od kilku lat, bowiem w dalszym ciągu oczekujemy na wydanie stosownych decyzji potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na których funkcjonują zabrzańskie ROD. W tej sprawie prosiliśmy o przyspieszenie trwających procedur i w miarę szybkie wydawanie kolejnych decyzji, które zakończą trwające postępowania administracyjne i zabezpieczą prawa ROD i działkowców na wypadek roszczeń i likwidacji.

Na zakończenie omówiono sprawę dofinansowania inwestycji w ROD – również w kontekście przyjętego niedawno rządowego funduszu inwestycji lokalnych. W tym temacie przedstawiono jak duże potrzeby robienia inwestycji w ROD zgłaszają Zarządy ROD i jak duża jest potrzeba znajdowania dodatkowych źródeł ich finansowania – co docelowo przyczynia się do ciągłego rozwoju ROD i tworzenia w miastach pięknych oaz zieleni służących społeczności lokalnej.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio