Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wznowienie szkoleń dla nowych działkowców w OZ Pomorskim w Gdańsku - 25.08.2020

Pandemia nie ustępuje, nowych działkowców przybywa, a więc zachodzi konieczność wznowienia szkoleń. Dlatego też w dniu 19.08.2020 r. odbyło się pierwsze (od czasu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii) szkolenie dla nowych działkowców. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia było przede wszystkim zachowanie wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych polegających na: mierzeniu temperatury, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczek oraz zachowaniu bezpiecznej odległości (odpowiednie oznaczenie krzeseł) między uczestnikami biorącymi udział w wykładzie.

Szkolenie na temat ,,Prawo w PZD’’ poprowadził Marcin Matyszkiewicz inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Rozpoczynając szkolenie od wyjaśnienia ,,czym jest PZD” omówił wszystkie akty prawne dotyczące funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. Wskazał szczegółowo regulaminowe zagospodarowanie działki oraz zwrócił uwagę na przykre skutki łamania regulaminu ROD.

Sprawy tzw. ogrodnicze omówiła szeroko Marianna Hukała-Niemczuk instruktor ds. ogrodniczych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, nawiązując do ,,Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” , oraz programu klimatycznego i problemu braku wody. Wykład odnosił się do poszczególnych działów takich jak: przygotowanie gleby, zakładanie warzywników, dobór drzew i krzewów owocowych oraz nasadzenia roślin ozdobnych, a także elementy ochrony roślin i ekologii. Wykład był prowadzony w formie prezentacji multimedialnej.

Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz pakiet materiałów podstawowych i uzupełniających, do których należy zaliczyć:

- Regulamin ROD i Statut PZD,

- Ekologiczną ochronę roślin na działce,

- ostatni numer gazety ,,Zielona Rzeczpospolita” (doskonały materiał ,,Kącik nowego działkowca”) oraz broszury:

- "Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”

- "Trawnik już niemodny”

- "Z ogródka do kuchni”

- "Superżywność z działki”

- "Bądźmy EKO”

- "Warzywnik intensywnie”

- "Warzywa wolne od chemii”

- "Owoce wolne od chemii”

- "Warto ściółkować”

- "Bioróżnorodność w ogrodach działkowych”

- "Kwiatowe rabaty”.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.