Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prace komisji w sprawie rozwoju i tworzenia nowych ROD - 20.08.2020

W dniu 18.08.2020r. Komisja ds. Rozwoju ROD Okręgu Śląskiego PZD dokonała wizji w terenie potencjalnych gruntów, na których mogłyby zostać utworzone nowe działki rodzinne w Zabrzu.

W dniu 21.08.2020r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbędzie się spotkanie z Władzami Miasta, na którym zostaną przedstawione propozycje lokalizacji nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu.

Ze względu na długoletnią, pozytywną współpracę z Panią Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańka-Szulik PZD Okręg Śląski wyraża nadzieje na pozytywne rozpatrzenie sprawy i poparcie dla idei utworzenia nowego ROD dla mieszkańców Zabrza.

Komisja ds. Rozwoju ROD Okręgu Śląskiego PZD dokonała wytypowania potencjalnych gruntów, na których mogłyby zostać utworzone nowe rodzinne ogrody działkowe w Zabrzu. Komisja w składzie Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Leszek Bucki, Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak, Inspektor ds. Inwestycji Maciej Urbańczyk oraz Inspektor ds. Prawnych Piotr Żelechowski dokonała badania możliwości utworzenia ROD na określonych gruntach Miasta Zabrze oraz aktualnego stanu zagospodarowania nieruchomości. Obecnie przedmiotowe nieruchomości stanowią zakrzewione nieużytki. Są to tereny w pobliżu istniejących ROD, które mają znikomą wartość inwestycyjną pod kątem usług, czy mieszkalnictwa. Natomiast przekazanie przez miasto terenów pod ROD pozwoli na ich rekultywację z pożytkiem dla mieszkańców Miasta oraz wizerunku Zabrza.

PZD Okręg Śląski przedstawi na spotkaniu propozycję utworzenia nowych ROD oraz poszerzenia istniejących ROD o wskazane niżej tereny.

Około 6 hektarowy teren w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla „Zaborze” w Zabrzu. Utworzenie nowego ogrodu działkowego na wskazanym terenie w znaczący sposób podniesie komfort życia mieszkańców Zabrza, a w szczególności Osiedla „Zaborze”, którego wielu mieszkańców z pewnością zostanie działkowcami.

Rozległy teren w pobliżu kolonii ROD „Biała Róża” w Zabrzu. Otoczony Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi oraz parkiem.

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie ROD „Wiśnia” w Zabrzu, na którym możliwe będzie utworzenie około 10 działek rodzinnych. Aktualnie teren stanowi zakrzewiony oraz zaśmiecany nieużytek w sąsiedztwie ROD.

Teren pomiędzy dwoma parcelami ROD „Biała Róża” w Zabrzu. Możliwość utworzenia około 4 działek rodzinnych, alei ogrodowej, miejsc postojowych oraz pod kontener. W przypadku przekazania wskazanego terenu, ROD będzie mógł bez dalszych komplikacji dostarczyć media ogrodowe z jednej kolonii do drugiej.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio