Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pierwsze odpowiedzi i deklaracje pomocy w sprawie rozwoju ROD - 18.08.2020

W dniu 27 lipca br., Krajowa Rada PZD wystosowała szereg pism do władz państwowych i samorządowych, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. KR PZD zwróciła się również o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD. Aktualnie do KZ PZD spływają już pierwsze odpowiedzi na przesłane pisma.

KZ PZD otrzymał pismo od Pana Sebastiana Trojaka członka Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. W piśmie wyrażone zostało zainteresowanie inicjatywą Związku, jak i przedstawiono główne cele rozwoju terenów rekreacji i wypoczynku przyjęte w dokumentach Województwa Lubelskiego. Jednocześnie Pan Trojak zwrócił się o zaangażowanie środowiska lubelskich działkowców w opracowanie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju ROD oraz zaprosił do współpracy.

Również Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Rafał Bartek przekazał do KR PZD pismo z dnia 12 sierpnia br., w którym wyraził swoje poparcie dla działań Związku, oraz zadeklarował zapoznanie Radnych Województwa Opolskiego z wystąpieniem Związku.

Budująca odpowiedź nadeszła także od Prezydenta Miasta Gniezna Pana Tomasza Budasz z dnia 6 sierpnia br., który zapewnił o przychylności dla przedstawionej przez Związek inicjatywy.

Liczymy na kolejne odpowiedzi z konstruktywnymi propozycjami, które przyczynią się do rzeczywistego rozwoju ROD.

Poniżej zamieszczamy treść wystąpień.

 

AR

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio