Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów ROD w Zabrzu - 11.08.2020

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 04.08.2020 r. zorganizowała comiesięczna naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Spotkanie zorganizowane było pod rygorem obowiązujących obostrzeń sanitarnych. 

Przewodniczący Delegatury – Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu. Na początku narady zapoznano wszystkich z uchwałą nr 1/V/2020 KR PZD
w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD. Z uwagi, iż zawiera ona szereg zadań dla struktur Związku, których realizacja umożliwi zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD. Ogród posiada swoją powierzchnię użytkową i zdarza się niejednokrotnie, że jest możliwość powiększenia terenu ogrodu. Przewodniczący poprosił zebranych prezesów o przeprowadzenie inwentaryzacji terenu i analizie, wystosowanie pism do Urzędu Miasta z prośbą o ewentualne zagospodarowanie terenu ogrodu będący w sąsiedztwie, a nadający się na zagospodarowanie pod nowe ogródki działkowe. Kolejnym punktem narady było przedstawienie pilotażowego projektu „Z wizytą w ogrodzie” zainicjowanego przez Przewodniczącą szkolenia mgr Martę Pawłowską z kamerą gościła w ROD Słoneczne Wzgórze Prezes przedstawił historie ogrodu oraz pochwalił się osiągnięciami jakie do tej pory ogród osiągnął, w ciekawy sposób pokazano uprawę działek, ich estetykę i zagospodarowanie. Prezentując zgromadzony materiał pozwoli zaprosić na spacer po ogrodzie, a dodatkowo promować dany ogród. Na koniec spotkania Przewodniczący przypomniał wszystkim o podjęciu uchwał w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych, przekazując informację do delegatury. Po wyczerpującej dyskusji szkolenie zakończono.

 

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio