Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Dzięki pomocy Krajowego Zarządu PZD będziemy mieli siedzibę zarządu. - 10.08.2020

Rodzinny Ogród Działkowy „Tramwajarz „ w Grudziądzu, funkcjonował bez siedziby. Wprowadzony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, program budowy siedzib dla zarządów, pozwolił na podjęcie decyzji o budowie takiego obiektu. W 2019 roku nowo wybrany zarząd podjął trudną decyzję, gdyż budowa wymaga wielu starań, aby przekonać działkowców do partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim o celowości budowy. W głównej mierze budowa biura zarządu oraz program Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców powstał z myślą o realizowaniu obowiązków prawnych, w szczególności nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Zarząd wziął sobie do serca zapisy dyrektywy unijne przygotował dokumentację, a nadzwyczajne walne zebranie przyjęło uchwałę o realizacji inwestycji „Budowa domu działkowca z siedzibą Zarządu’’. Złożony został wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju, ogród dzięki oszczędnej gospodarce finansowej poprzedniego zarządu posiadał środki własne, na pierwszy etap inwestycji. Inwestycja mogła dojść do skutku dzięki pomocy ze strony Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, który przyznał dotację w wysokości 10 tysięcy złotych oraz dotacji z Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców.

Inwestycja realizowana przez wykonawcę wybranego na podstawie oceny przysłanych ofert, przy uwzględnieniu opinii o wykonawcy w zakresie rzetelności i terminowości wykonania prac oraz warunków gwarancji. Budowa trwa, a już niedługo nasi działkowcy będą mogli w pełni cieszyć się z posiadanego „Biura zarządu”.

Wreszcie będziemy mieć własny dom działkowca, tak jak inni działkowcy z innych ROD-ów. Będzie można przyjść w określonych godzinach i załatwić różne sprawy, dopytać o przepisy czy uzyskać poradę na miejscu. Cieszymy się, że i u nas będzie nowocześnie- mówi jeden z działkowców z ROD „Tramwajarz” w Grudziądzu.

Idziemy z duchem czasu, rozwijamy się, powstające biuro pomoże nam w prowadzeniu spraw administracyjnych, za przychylność i pomoc dziękujemy Krajowemu Zarządowi PZD oraz Władzom Okręgu PZD- mówi Prezes Zarządu ROD ”Tramwajarz” Mirela Mysłek.


 

Tekst : Małgorzata Jasińska – Członek OR

foto: Mirela Mysłek – Prezes ROD „Tramwajarz”

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio