Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja Biura Okręgu PZD w Kaliszu o dotacjach dla ROD z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu - 06.08.2020

Informujemy działkowców naszego Okręgu, że samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 2.XII.2019 r., postanowił dofinansować ogrody działkowe w Wielkopolsce dotacją na poprawę i modernizację infrastruktury ogrodowej, w tym na modernizację ogrodzenia, remonty i modernizację sieci wodociągowej oraz na remonty dróg ogrodowych w łącznej kwocie 2.005.000, 00 zł.

Z tej kwoty 28 Rodzinnych Ogrodów Działkowych ( na 134  ) z terenu działania Okręgu w Kaliszu otrzymało ogółem dotację w kwocie blisko 400.000,00 zł

( 397.200,00 zł). Dotacje wynosiły od 3.500,00 zł do 17.200,00 zł .

Uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami poszczególnych ogrodów odbyło się pod koniec lipca w Jarocinie, Pleszewie, Sulmierzycach k/Krotoszyna, Ostrowie Wlkp.  i w Kaliszu.

W imieniu samorządu Województwa Wielkopolskiego stosowne umowy podpisał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, wręczając jednocześnie pamiątkowe certyfikaty.

W spotkaniach związanych z podpisywaniem umów brali także udział Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Pan Rafał Gil oraz Prezes Okręgu PZD w Kaliszu Pan Jerzy Wdowczyk, I Wiceprezes Okręgu Pan Roman Filipiak, Wiceprezes Okręgu Pan Teofil Krzyżak oraz członkowie Okręgowego Zarządu  i przedstawiciele poszczególnych ROD.

Spotkania odbyły się na wolnym powietrzu, przy słonecznej pogodzie i w sympatycznej atmosferze z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z epidemii.

 

 

                                                                                                               Dyrektor Biura

                                                                                                          Okręgu PZD w Kaliszu

                                                                      Jerzy Wdowczyk


Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio