Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu PZD w Pile ze Starostą Pilskim - 06.08.2020

W dniu 3 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu PZD w Pile ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Pilskiego Henrykiem Stokłosą. Okręgowy Zarząd PZD reprezentował Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD oraz Ryszard Grzelak Przewodniczący Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego.

Spotkanie poświęcone było pomocy rodzinnym ogrodom działkowym powiatu pilskiego przez samorząd Powiatu Pilskiego.

Marian Praczyk poinformował Starostę Pilskiego, że w bieżącym roku nie będą organizowane imprezy na terenie ogrodów z okazji Dnia Działkowca oraz z okazji jubileuszy ROD. Od kilku lat imprezy te wspierane były finansowo przez samorząd Powiatu Pilskiego. Środki przeznaczane były głównie na nagrody w konkursach oraz integrację dzieci z ogrodów działkowych z dziećmi z miasta oraz pokazanie roli działki oraz rodzinnego ogrodu działkowego społeczności lokalnej.

Starosta Pilski poinformował przedstawicieli Okręgu PZD, że środki finansowe z 2020 roku     zostaną przesunięte na przyszły rok i wypłacone razem ze środkami z 2021 roku oraz po 1000 złotych dla ROD obchodzących jubileusze.

Marian Praczyk poinformował Starostę Pilskiego, że uruchomiony został nabór wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rada Ministrów w dniu 23 lipca 2020 roku przyjęła w tej sprawie uchwalę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniającą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bezpośrednimi beneficjentami środków będą gminy, miasta i powiaty. Przeznaczenie środków wskazuje, że również rodzinne ogrody działkowe będą mogły skorzystać z tych środków na remonty i budowę infrastruktury ogrodowej na podstawie art. 4 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku. Starosta przyjął temat do rozpatrzenia.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

Ryszard Grzelak Przewodniczący

Kolegium Prezesów Powiatu Pilskiego

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio