Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne Zebranie Komisaryczne w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. - 05.08.2020

W dniu 1 sierpnia 2020roku w świetlicy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego 22 odbyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze .   Zgodnie z uchwałą KR PZD i uchwałą OZ w Poznaniu w związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami z całą ostrożnością w zebraniu uczestniczyło 22 wybranych członków PZD z ROD. Wszyscy zebrani posiadali maseczki  i obowiązywała dezynfekcja rąk.  Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie z zachowaniem odpowiedniej odległości. Otwarcia dokonał i  powitał zebranych Prezes Zenon Król. W zebraniu uczestniczył obsługujący zebranie Prezes  Stanisław Pruszyński. Rozpoczęto procedury obowiązujące zgodne z regulaminem  i porządkiem  zebrania. Jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania który zgodnie z programem prowadził dalszą część zebrania. Wybrano i przegłosowano jednogłośnie  obowiązujące komisje i rozpoczęto kontynuowanie poszczególnych punktów obrad. Prezes Zenon Król przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne i finansowe oraz gospo-darcze  za 2019rok, przew. kom. rewizyjnej odczytał  sprawozdania  i opinie oraz wnioski. Przedstawiono zebranym bilans, propozycje opłat i termin ich  regulacji w 2020roku, propozycje planu pracy i w części już wykonane na przykład wykonane i rozliczone inwestycje oraz dotacje celowe z UM oraz przedstawiono propozycje preliminarza finansowego na 2020rok. Po przedstawieniu wszystkich wspomnianych punktów obrad przystąpiono do dyskusji która była merytoryczna i sensowna do wszystkich przedstawionych punktów i zachęciła Zarząd Ogrodu do dalszej przykładnej pracy dla dobra wszystkich działkowców i wspaniałego ogrodu na dalsze lata pracy. Po wyczerpaniu powyższych tematów przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania poszczególnych uchwał programowych zebrania . W kolejności wszystkie przedstawiane uchwały przez komisje przegłosowano jednogłośnie. Następnie przystąpiono do dyskusji nad planami przyszłościowymi ogrodu oraz gospodarką śmieciową ogrodu która stwarza na bieżąco kłopotów finansowych i  niepewności w przepisach, rozwinęły się również tematy zużycia wody miejskiej i celowości dużej powierzchni  trawników na niektórych działkach generując duże koszty działkowca i  Zarządu. Rozmawiano również o przygotowaniach do jubileuszu 85-lecia powstania ogrodu. Po zakończeniu dyskusji  zebranie zakończono życząc sobie wzajemnie aby  ta epidemia nie przyniosła strat wśród członków ROD i przyszły rok był normalny.

     Treść  - Zenon Król.  Zdjęcia  - Jerzy Szymański.

     

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio