Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uwaga Działkowcy! Koniec z azbestem - 04.08.2020

W Ostrowie Wielkopolskim startuje program, dzięki któremu mieszkańcy miasta będą mogli za darmo pozbyć się niebezpiecznych dla zdrowia elementów azbestowych ze swoich budynków. Nabór wniosków rusza 3 sierpnia.  Ostrowski Urząd Miejski pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- W naszym mieście nadal funkcjonują budynki, które powstawały przy użyciu niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Namawiamy wszystkich tych, którzy są właścicielami takich obiektów, by się takich elementów pozbyć. Azbest zostanie unieszkodliwiony na składowisku odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczną firmę posiadającą niezbędne pozwolenia – przekonuje Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa.

 Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, posiadające nieruchomości na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Na to zadanie przeznaczone zostanie 30 tys. zł. - Przeprowadzony zostanie demontaż takich elementów, ich transport i unieszkodliwienie w odpowiedniej instalacji. Dzięki pozyskanemu wsparciu, ostrowianie pozbędą się tych niebezpiecznych odpadów za darmo – dodaje wiceprezydent.

Miasto sfinansuje 100% kosztów tej usługi, z zastrzeżeniem górnego limitu dofinansowania w wysokości 2,5 tys. zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest demontaż, zebranie, transport oraz unieszkodliwiania odpadów. Dotacja nie dotyczy natomiast zakupu i montażu nowych pokryć dachowych, elementów budowlanych, elewacji i innych elementów.

Nabór zgłoszeń w ramach programu rozpocznie się 3 sierpnia 2020 r. i potrwa do 31 sierpnia 2020 r. (włącznie). Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej: w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu jego zakończenia pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 źródło: www.iostrowwlkp.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio