Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla nowych działkowców w Olsztynie - 31.07.2020

Dnia 28.07.2020 r. powróciły w Olsztynie szkolenia dla nowych działkowców. Z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych (w tym maseczek), 14 nowych działkowców odbyło szkolenie z tematów takich jak: Prawo w PZD, Modernizacja działek oraz pozostałej tematyki zawartej w Otwartym Programie Oświatowym, dostosowanej do skróconego czasu szkolenia. W ramach szkolenia przedstawiono tematykę w formie prezentacji multimedialnej.

Szkolenie w zdezynfekowanej sali w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie przeprowadził instruktor ds. ogrodniczych, Pan Sebastian Borzymowski. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymali Regulaminy ROD oraz broszury wydawane przez KR PZD.

Sebastian Borzymowski

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio