Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jak zostać szczęśliwym działkowcem? - 31.07.2020

Okres konieczności ograniczenia przemieszczania się spowodował niespotykane dotąd zainteresowanie posiadaniem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Zarządy ogrodów odbierają codziennie telefony z zapytaniami o możliwość nabycia działki. Niestety wolnych działek nie ma i stąd negatywne odpowiedzi.

Potrzeba kontaktów z przyrodą przejawia się w szukaniu skrawków gruntu pod uprawę roślin ozdobnych. Najczęściej zagospodarowuje się tereny przy blokach mieszkalnych, nawet te przy ciągach komunikacyjnych. O ogródkach na podwórkach nie wspominam, gdyż większość z nich jest już estetycznym elementem na stałe funkcjonującym w osiedlach. Jest to pozytywny i godny do naśladowania przykład.

Samorzutne inicjatywy jednak nie zastąpią komfortu posiadania działki w zorganizowanym ogrodzie działkowym.

Polski Związek Działkowców dostrzegał wcześniej zjawisko rosnącego zapotrzebowania na działki, zwłaszcza wśród młodych małżeństw z dziećmi. Krajowa Rada PZD już w 2018 roku uchwaliła Program Rozwoju ROD, który jest wdrażany w jednostkach organizacyjnych. Barierą jest brak wolnych terenów pod nowe ogrody. Stąd apele i monity do władz samorządowych o pomoc w rozwiązaniu problemu, który obecnie jest problemem społecznym. Temu zagadnieniu poświęcone były debaty ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PZD.

Wielkie nadzieje władze krajowe PZD dostrzegają w aktywności struktur, działaczy a także kolegiów Prezesów Zarządów ROD, bowiem tylko aktywność działkowców i pomoc Samorządów Gmin może przynieść znaczące efekty i poprawę sytuacji w zaspokojeniu rosnących potrzeb na działki.

Ten rosnący popyt na działki i ogrody jest zjawiskiem nie tylko u nas i nie tylko w okresie pandemii. Jest to trend wynikający z walorów społecznych ROD i postępującego rozwoju społecznego w Świecie.

Problem dotyczy zwłaszcza większych aglomeracji. Stąd należałoby kierować zainteresowanie potencjalnych zmotoryzowanych działkowców do ogrodów poza Szczecinem, równie atrakcyjnych, spełniających oczekiwania, gdzie działki dostępne są niemal od zaraz. Informacji o rezerwach na bieżąco udziela biuro Okręgu PZD. 

Warto więc pomyśleć jak szybko zostać szczęśliwym działkowcem!

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio