Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Co dalej z odszkodowaniem za likwidację ROD pod „Czerniakowską Bis”? OZM PZD zwraca się do Prezydenta Warszawy - 17.07.2020

Ponad 3 lata temu łącznie 43 działki usytuowane w warszawskich ROD „Drogowiec Kalina”, „Jedność” i „Czerniaków” zostały zlikwidowane w związku realizacją inwestycji drogowej pod roboczą nazwą Czerniakowska Bis. Zgodnie z art. 18 ust. 1g pkt 1 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest wypłacić działkowcom odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach.

 Tereny działek rodzinnych, na których miała zostać zrealizowana ww. inwestycja drogowa zostały wydane Miastu Stołecznemu Warszawa przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców w 2017 r. Tym samym prace budowlane mogły się toczyć bez przeszkód, Związek i działkowcy bezkonfliktowo udostępnili teren.  Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia praw użytkowników likwidowanych działek do otrzymania odszkodowania, Okręg doprowadził do zinwentaryzowania działek. Potwierdzeniem stanu zagospodarowania przekazanych działek były pisemne protokoły oraz dokumentacja zdjęciowa. Teren wydano inwestorowi, działki zostały zlikwidowane, drogę wybudowano, a byli działkowcy wciąż czekają na należne im odszkodowania – od ponad 3 lat. Mimo usilnych starań Okręgu o wyegzekwowanie od Miasta pieniędzy dla byłych działkowców, sprawa utknęło w martwym punkcie. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał dwie decyzje w postępowaniu odszkodowawczym: obie negatywne. Pierwsza, z marca 2018 r. została po wniesieniu przez Okręg odwołania uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Prezydent wydał w maju tego roku drugą decyzję, również niekorzystną dla Związku i działkowców. Okręg ponownie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z odwołaniem, które czeka na rozpatrzenie. Niestety Okręg ma podstawy przypuszczać, że do wypłaty odszkodowań na rzecz użytkowników zlikwidowanych działek nie dojdzie, zatem wystosował do Prezydenta Warszawy pismo, w której prosi o pochylenie się nad sprawą i pilną interwencję. Sprawa jest bulwersująca i nadal czeka na szczęśliwy finał. Dotychczasowe działania prawne podejmowane przez Okręg w obronie praw byłych działkowców spełzły na niczym.

W załączeniu pismo w tej sprawie do Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

 MRR

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio