Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OBRADOWAŁA OKRĘGOWA RADA - 16.07.2020

W dniu wczorajszym (15.07.2020r), z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, obradowała Okręgowa Rada PZD w Zielonej Górze. Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński.

W obradach uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu oraz przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimiera Daiksler.

Okręgowa Rada zajęła się omówieniem uchwały nr  4/IV/2020  KR PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. Przedstawiono dopuszczone uchwałą warianty odbywania walnych zebrań oraz omówiono jakie decyzje zapadły w poszczególnych ogrodach. Dotychczas odbyło się 15 Walnych Zebrań w ogrodach, które posiadają mniej niż 150 członków PZD, zaplanowano 1 Konferencje delegatów, 18 zebrań w formule komisarycznej, zawieszenie 45 zebrań, pozostałe zarządy ROD nie podjęły jeszcze decyzji co do formuły odbywania walnych zebrań w czasie epidemii.

Okręgowa Rada Zatwierdziła zbiorcze sprawozdanie finansowe z ROD z 2019r. oraz zapoznała się z informacją Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie badania sprawozdania.

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji inwestycji i remontów w 2019r. z którego wynika, iż działkowcy zainwestowali w sumie w swoich ogrodach na kwotę blisko 3mln zł. Najwięcej inwestycji i remontów wymagały sprawy związane z zaopatrzeniem działkowców w wodę oraz energię elektryczną. Inwestowano też w remonty ogrodzeń oraz pomieszczeń administracyjno gospodarczych. Coraz częściej pojawiają się też inwestycje dotyczące bezpieczeństwa działkowców np. monitoring. Część inwestycji sfinansowana była przy udziale środków pochodzących z samorządów lokalnych oraz dotacji wewnętrznych PZD.

Przedstawiono zagadnienia związane z prowadzeniem księgowości w ROD oraz korzyści jakie płyną z funkcjonowania przy biurze OZ Ośrodka Finansowo Księgowego. Ośrodek, który powstał w lutym br. ma w przyszłości zastąpić obecny system prowadzenia księgowości w ROD. Projekt ten będzie rozwijany i docelowo ośrodek powinien obsługiwać wszystkie ogrody. W dyskusji wskazywano na korzyści płynące z funkcjonowania ośrodka, ale też wskazywano na szereg problemów jakie należało będzie przezwyciężyć by osiągnąć zamierzony cel.

Jednym z szerzej dyskutowanych zagadnień było zapotrzebowanie na działki w ogrodach działkowych i możliwości jego zaspokojenia. Zgromadzeni uznali w trakcie dyskusji, iż największy popyt występuje w Zielonej Górze i tu w pierwszej kolejności należało by podjąć próby poszerzenia oferty jaką dysponuje w Mieście Polski Związek Działkowców. Uznano, że zapotrzebowanie na działki można zaspokoić poprzez budowę nowego ogrodu działkowego lub rozbudowę ogrodu istniejącego. Zabierający głos w dyskusji uznali, iż cel ten jest możliwy do osiągnięcia jedynie przy udziale samorządu lokalnego i partycypacji osób zainteresowanych posiadaniem działki.

W zebraniu uczestniczyło 85% uprawnionych członków Okręgowej Rady oraz pracownicy biura OZ.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio