Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Walne zebrania w ROD podczas obowiązujących obostrzeń - 16.07.2020

W sobotnie czerwcowe popołudnie na terenie dwóch Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Toruńsko - Włocławskiego odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze. Zaplanowane na miesiąc kwiecień zebrania nie mogły się odbyć, co spowodowane było zagrożeniem epidemiologicznym. Jednostka Krajowa w kolejnych uchwałach określała jakie warunki muszą być spełnione aby zebranie nie stwarzało zagrożenia dla jego uczestników i jednocześnie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ze Statutem PZD. 
Punktualnie o godzinie 13:30 tj. 27 czerwca 2020 roku w II terminie rozpoczęło się walne zebranie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Narcyz" w Grudziądzu. Zebranie inne niż wszystkie dotąd, przy wejściu środek odkażający do dłoni, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki. Jednak środki bezpieczeństwa w niczym nie przeszkodziły. Przewodnicząca zebrania sprawnie realizowała kolejne punkty z porządku obrad. Podjęto uchwały zapewniające płynną działalność ogrodu, podjęto również decyzję co do dalszych planów unowocześniania ogrodu. Zarząd dołożył wszelkich starań aby zebranie odbyło się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, a podjęte decyzje  zapewniają dobre funkcjonowanie ogrodu. 
Kolejnym ogrodem, który zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze był Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec” w Grudziądzu. Zarząd podejmując decyzję o zwołaniu walnego zebrania, zapewnił maksimum bezpieczeństwa, bo zebranie odbyło się na „wolnym powietrzu” na terenie przyległym do domu działkowca. Mimo trudnej sytuacji Prezes Zarządu podziękował przybyłym działkowcom, szczegółowo omówił wykonane prace w roku 2019 oraz przedstawił plany na kolejny rok. W swoim sprawozdaniu wiele słów uznania skierowanych było do Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców , która to pozytywnie rozpatrzyła wniosek o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego oraz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, za bezzwrotną dotację w wysokości 30 tysięcy na wymianę sieci energetycznej. W dyskusji poruszano tematy: koszenia trawy w niedzielę i zakłócaniu wypoczynku sąsiadom, zamykaniu bram ogrodu za sobą, śmieci- aby nie obstawiać pełnych pojemników torbami, tylko zaczekać aż zostaną opróżnione i wtedy je napełniać. W tym roku priorytetem będzie założenie monitoringu, który pozwoli na eliminację „działkowych śmieciarzy”. 
Po wyczerpaniu wszystkich ważnych dla działkowców tematów Pan Prezes serdecznie podziękował, raz jeszcze, za pracę zarządowi, komisji rewizyjnej, gospodarzowi i zebranie uległo rozwiązaniu. 
 
Małgorzata Jasińska
 
 
 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio