Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pierwsze w Okręgu komisaryczne walne zebranie odbyło się w ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu - 13.07.2020

ROD Im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu był pierwszym w Okręgu, a możliwe że także w kraju, gdzie 11 lipca 2020 r. odbyło Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD. Po raz pierwszy w historii Ogrodu było nietypowe, bo KOMISARYCZNE WALNE ZEBRANIE ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne. Dlatego nie było na zebraniu wszystkich działkowców, bo prawo udziału w komisarycznym walnym zebraniu miało tylko 51 członków PZD powołanych do tego organu komisarycznego uchwałą poznańskiego OZ PZD na wniosek Zarządu ROD o czym informował przewodniczący zebrania Krzysztof Pawlewski. Wśród nich był również Honorowy Prezes Zarządu  ROD im. 2 Armii WP Zdzisław Śliwa – wiceprezes PZD i prezes OZ PZD w Poznaniu Kierując się przesłankami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców Zarząd ROD poprosił więc o przybycie na zebranie w maseczkach oraz przestrzeganie przepisów sanitarnych. Z tego powodu zaproszono działkowców na plac obok świetlicy czemu sprzyjała też pogoda. Zarząd prosił też wszystkich obecnych o przekazanie relacji z tego zebrania pozostałym ośmiuset działkowcom. Interpretację przepisów oraz zasady powołania komisarycznego walnego zebrania wyjaśnił zebranym Prezes Okręgu, który przedstawił także działania Związku w okresie pandemii podejmowane w trosce o sprawne funkcjonowanie ogrodów w tym szczególnym okresie.

W imieniu Zarządu ROD sprawozdanie z działalności za rok 2019 złożył jego prezes Andrzej  Górczyński. Przypomniał najważniejsze ogrodowe  wydarzenia jakimi  były min. Dzień Dziecka, Biała Sobota połączona z Piknikiem Seniora, Dzień Działkowca. Zaprezentował też dokonania inwestycyjne. Jako główne wymienił modernizację hydroforni w ramach której wykonano dodatkowy, równoległy do istniejącego, system elektronicznego, awaryjnego wyłączania pomp głębinowych, zapobiegający przelewom wody ze zbiorników. Wykonano też projekt wymiany i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie ROD, który będzie realizowany w następnych latach. Andrzej Górczyński prosił też o oszczędne używanie wody – także w basenach, aby z powodu suszy jej nie zabrakło... Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pawlewski poprawił stan techniczny monitoringu wizyjnego. Będą nowe kamery. Wiosną Gospodarz Ogrodu Jerzy Jendryka zmagał się segregację śmieci i porządek przy zbiornikach odpadów, a członkowie Zarządu z dzikami, które zniszczyły prawie sto z 640 działek w poszukiwaniu cebulek tulipanów. Dobra była praca Zarządu, bo pozytywnie oceniła ją Komisja Rewizyjna ROD oraz inni uczestnicy historycznego Komisarycznego Walnego Zebrania.

W tym roku ambitnego planu działania nie pozwolił w pełni realizować koronawirus. Ale staje się to możliwe, choć czasem w innym wymiarze, o czym mówił podczas Komisarycznego Walnego Zebrania przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Andrzej Biedny. Zebrani uchwali m.in. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w roku 2020 r., opłatę energetyczną ,wodną i za wywóz śmieci oraz przyjęto realizacje nowych inwestycji ogrodowych. Jednogłośnie uchwalono też plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2020. Oczywiście będzie rozwijać się działka H56 Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych oraz Słabowidzących dzięki Krajowemu Instruktorowi Ogrodnictwa Mieczysławowi Markowi i Gospodarzowi ROD Jerzemu Jendryce.

Pełniejsza relacja z tego historycznego zebrania jest również na stronie internetowej Ogrodu: www.ogrody2awp.pl, którą redaguje Krajowy Instruktor Ogrodowy Mieczysław Marek. Bardzo proszę - czytajcie ! Oby takie Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD było ostanie w historii Ogrodu. Bez koronawirusa…

 

Tekst i  zdjęcia

Andrzej Górczyński

 

  

  

  

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio