Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

APEL OR PZD w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powstawania nowych ogrodów działkowych w Wielkopolsce - 02.07.2020

APEL

Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców
w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020r.
w sprawie powstawania nowych ogrodów działkowych w Wielkopolsce

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. (Dz.U. 2014 poz. 40) treścią  art. 6, 7 i 9 tworzy podstawy do zakładania nowych rodzinnych ogrodów działkowych na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 4 tej ustawy ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Pandemia koronawirusa wymusiła drastyczne zmiany w każdej sferze życia codziennego większości polskich rodzin. Spowodowała też gwałtowny wzrost zainteresowania ogrodnictwem działkowym, gdy okazało się jak ważnym miejscem w życiu każdej rodziny może być działka w rodzinnym ogrodzie działkowym. W dobie epidemii Covid-19 Polski Związek Działkowców zarejestrował w całym kraju ogromny wzrost zainteresowania społeczeństwa rodzinnymi ogrodami działkowymi na terenach miejskich i podmiejskich. Ogrody ze względu na swoją specyfikę „zielonych wysp miejskich” stały się bardzo pożądanymi terenami oferującymi rodzinom swobodę, wypoczynek i bezpieczeństwo spędzania czasu poza domem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Poznania i innych dużych miast Wielkopolski, w których występuje rosnące zapotrzebowanie na działki, a podaż nie zaspokaja popytu na nie  Polski Związek Działkowców Okręg w Poznaniu uprzejmie zwraca się do organów samorządowych Województwa Wielkopolskiego oraz miast i gmin o przekazanie nowych terenów pod ogrody działkowe lub powiększenie istniejących. Do takiego apelu skłania nas także aktualna sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych, które niejednokrotnie ulegają częściowym likwidacjom związanym z realizacją inwestycji  publicznych za które nie są wydawane działkowcom tereny zastępcze. Powoduje to zmniejszanie powierzchni użytkowych ogrodów. Polski Związek Działkowców  stara się także zabezpieczać działki działkowcom, którzy utracili je wskutek konieczności wydania gruntów objętych roszczeniami osób fizycznych czy prawnych, i którzy nie uzyskali nawet odszkodowań za poniesione nakłady na działkach.  W utworzeniu nowych ogrodów Polski Związek Działkowców upatruje także niepowtarzalną okazję do aktywizacji terenów nieużytkowanych dla społeczności lokalnych, oraz tworzenia kolejnych atrakcyjnych, nowocześnie zagospodarowanych miejsc na mapie naszych miast.  Powstają nowe osiedla mieszkaniowe zasiedlane przez młode rodziny, które  świadome wartości ekologii, zalet własnych upraw czy ochrony miejskiego środowiska poszukują działek. I to ta grupa obecnie jest najbardziej zainteresowana pozyskaniem ziemi do własnego użytku.

Rada Okręgowa PZD w Poznaniu apeluje do Wojewody Wielkopolskiego, prezydentów , burmistrzów miast oraz rad miast i gmin o wsparcie idei tworzenia nowych ogrodów działkowych. Z Państwa pomocą istnieje realna szansa na stworzenie nowych, nowoczesnych ogrodów działkowych. Dlatego też uprzejmie prosimy o podejmowanie korzystnych dla wielu mieszkańców regionu decyzji o zakładaniu nowych ogrodów w trybie art. 8 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, szczególnie tam, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na działki.

                                                                                         OKRĘGOWA RADA PZD

                                                                                                 W POZNANIU

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio