Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel OR PZD w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2020 roku do Działkowców o powrót w Rodzinnych Ogrodach Działkowych do tradycyjnego charakteru działek z uprawą warzyw i roślin sadowniczych - 02.07.2020

Apel
Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
do Działkowców
o powrót w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
do tradycyjnego charakteru działek z uprawą warzyw i roślin sadowniczych

 

Rodzinne Ogrody Działkowe w myśli idei, która przyświecała ich powstaniu, funkcjonują na terenach będących własnością samorządów lokalnych lub Skarbu Państwa. Grunty te przekazywano działkowcom w celu zapewnienie im wypoczynku i możliwości prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby. Tereny, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe, często były obszarami zdegradowanymi, które pracą rąk działkowców przywrócono społeczeństwu i przyrodzie. Dbając o tworzenie właściwych warunków do wypełniania głównych celów ogrodów działkowych zapisanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych działkowcy na powierzonych gruntach powinni gospodarzyć z poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego oraz podnosić i kształtować standardy ekologiczne otoczenia. Wszystkie wymienione założenia są w bardzo łatwy sposób możliwe do spełnienia przez działkowców poprzez wprowadzenie różnorodnych upraw warzyw i roślin sadowniczych na działce. Zwiększenie ilości uprawianych roślin na działce to większa bioróżnorodność w naszym otoczeniu, prowadzenie upraw z wykorzystaniem kompostu i poplonów to wzbogacanie w składniki pokarmowe i przywracanie dobrej jakości gleby. To oczywiście również zdrowe i obfite plony dla nas i naszych najbliższych, które można uzyskać taniej  niż kupując gotowy produkt, co nabiera szczególnego znaczenia w warunkach kryzysu epidemicznego i gospodarczego.

Działkowcy coraz chętniej wracają do tradycyjnego charakteru działek. Coraz więcej osób decyduje się na założenie warzywnika i posadzenie drzew owocowych albo zwiększenie powierzchni takich upraw. Jednak cały czas niektórzy jeszcze niedoceniają tego, że działka może służyć nie tylko wypoczynkowi biernemu, ale również aktywnemu, poprzez prace ogrodnicze. Wysiłek fizyczny w ogrodzie to lekarstwo, które służy osobom w każdym wieku – od najmłodszych dzieci, które z przyjemnością założą własny mini ogródek, po seniorów, dla których aktywność wśród roślin daje wypoczynek i relaks.

Działkowcy z upływem lat zdobywają wiedzę i praktykę potrzebną do uprawy roślin na działce. Jednak, aby rozpoczynając przygodę z uprawą roślin na działce, być od razu do niej przygotowanym z wiedzy ogrodniczej i przyrodniczej, merytoryczną pomocą służą wydawnictwa Polskiego Związku Działkowców, które są dostępne dla każdego zainteresowanego. Wydawnictwa mają wspierać merytorycznie młodych stażem działkowców oraz tych, którzy chcą wprowadzić rośliny uprawne na działce zgodnie z wiedzą ogrodniczą i poszanowaniem środowiska naturalnego. Uzyskanie dobrych jakościowo plonów i jednoczesne dbanie o otoczenie przyrodnicze, w którym żyjemy, to wiedza, którą trzeba przyswoić. Polski Związek Działkowców, z długoletnią tradycją kształtowania wiedzy ogrodniczej wśród użytkowników działek, wspiera ich w tym także dzisiaj, wydając poradnik „Warzywnik intensywnie” dotyczący założenia i prowadzenia warzywnika oraz pokazując w broszurze „Bądźmy świadomi. Bądźmy EKO”, jak w prosty sposób możemy dbać o środowisko przyrodnicze stosując tradycyjne metody uprawy.

Zachęcamy działkowców, szczególnie rozpoczynających swoją przygodę z działką do korzystania z wiedzy ogrodniczej przekazywanej przez Polski Związek Działkowców i wykorzystywania jej na własne potrzeby na działce. Zapraszamy do korzystania z porad dotyczących uprawy działki oraz materiałów szkoleniowych zamieszczanych na stronach internetowych jednostki krajowej (www.pzd.pl) oraz Okręgu (www.poznan.pzd.pl). Mając ograniczone z powodu epidemii możliwości prowadzenia otwartych szkoleń dla kandydatów na działkowców Okręg zaprosi wkrótce wszystkich chętnych do korzystania ze zdalnych form kształcenia, które powinny ułatwić prowadzenia działki w sposób przynoszący satysfakcję i korzyści dla rodzin działkowych.

 

                                                                                       OKRĘGOWA RADA PZD

                                                                                              W POZNANIU

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio