Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

RUSZYŁA DOTACJA Z URZĘDU MIASTA DLA ZIELONOGÓRSKICH ROD - 02.07.2020

Dnia 30.06.2020 r został otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zielona Góra dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zielona Góra dla rodzinnych ogrodów działkowych.
Rodzinne ogrody działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Zielonej Góry mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie do 14 lipca 2020 r. w pok. 104 I piętro Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 lub drogą mailową na adres: rod@um.zielona-gora.pl .

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja może być udzielona w wysokości 90% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 20.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Uwaga!
Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określone zostały uchwale Rady Miasta Zielona Góra: nr LXXIII.1015.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Załączniki:

żródło: https://bip.zielonagora.pl/496/17782/Otwarty_konkurs_ofert_o_udzielenie_dotacji_celowej_ze_srodkow_budzetu_Miasta_Zielona_Gora_dla_rodzinnych_ogrodow_dzialkowych/

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio