Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

OBRADOWAŁA OKRĘGOWA RADA PZD W SZCZECINIE - 22.06.2020

16 czerwca br. obradowała Okręgowa Rada PZD w Szczecinie na posiedzeniu w systemie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięło 23 Członków oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Po otwarciu sesji i zatwierdzenie porządku obrad oraz wyborze komisji uchwał i wniosków przystąpiono do realizacji porządku dziennego. Sytuację w Związku z uwzględnieniem okręgu omówił jego prezes w oparciu o raport działania PZD w okresie dwóch miesięcy funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego, opracowany przez biuro Jednostki Krajowej, z przeprowadzonych badań wynika, że Związek dobrze radzi sobie w tej trudnej i nieznanej dotąd sytuacji.

Krajowy Zarząd PZD w porę podjął szereg dokumentów prawnych, które pozwoliły zapewnić ciągłość i bezpieczne funkcjonowanie ogrodów. Zmiana profili działania dotyczyła wszystkich dziedzin i szczebli organizacyjnych Związku.

Problematykę wykorzystania majątku PZD i realizację odnośnie uchwały Krajowego Zarządu omówił dyrektor biura okręgu wskazując na konieczność dalszego zbadania tematu i opracowania pełnego raportu w sprawie.

Zagadnienia efektywności zagospodarowania ROD przedstawił prezes okręgu podkreślając konieczność posiadania przez każdy ogród aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu jego znajomość i przestrzeganie na co dzień a także wykonania przez zarząd ROD zaleceń wynikających z powszechnego przeglądu ogrodów.

Okręgowa Rada po przedstawieniu przez główną księgową zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2019 rok i zbiorczego preliminarza ROD na 2020 rok oraz po zaopiniowaniu tych dokumentów przez Okręgowa Komisję Rewizyjną i postawione wnioski  przyjęła uchwałami wymienione dokumenty sprawozdawczo-planistyczne  okręgu.

W dyskusji głos zabrało 9 uczestników posiedzenia poruszając zagadnienia dotyczące wolnych działek, zwiększenia pracy zarządów ROD w dziedzinie wzajemnego współżycia działkowców, wznoszenia opłat ogrodowych, opieki nad zwierzętami, odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta. Najwięcej uwagi poświęcono tematowi walnych zebrań sprawozdawczych w okresie pandemii, formułując wnioski. Po omówieniu spraw różnych i przyjęciu uchwał zebranie zakończono.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio