Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pandemia jest, ale trzeba rozwijać ogród. - 19.06.2020

W dniu 18 czerwca 2020 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elizy Orzeszkowej” w Toruniu. Wcześniej zaplanowane walne zebranie nie mogło dojść do skutku z uwagi na zaistniałą sytuację w kraju. Frekwencja na zebraniu to obecnych 22 działkowców na 63 uprawnionych do uczestnictwa w walnym, co stanowi 35 % i można śmiało powiedzieć, iż jest ona porównywalna do lat ubiegłych.

Rozpoczęcie walnego zebrania miało wyjątkowy charakter, gdyż działkowcy z zarządem ogrodu na czele uhonorowali bukietem kwiatów i okolicznościowym grawertonem p. Romana Tomczewskiego – prezesa Zarządu ROD „E. Orzeszkowej”, który to ze względów zdrowotnych złożył mandat w tym organie statutowym pod koniec ubiegłego roku. Pan Roman Tomczewski był wieloletnim członkiem zarządu rod, w tym pełniąc funkcję sekretarza, następnie wiceprezesa i prezesa.

Działkowcy jednogłośnie podjęli wszystkie uchwały dotyczące sprawozdawczości za rok 2019, a do kluczowych uchwał na rok 2020 zaliczyli konieczność wybudowania siedziby dla zarządu rod, aby było miejsce na posiedzenia zarządu i co najistotniejsze żeby było gdzie bezpiecznie przechowywać dokumentację działkowców. W związku z powyższym została podjęta uchwała o zwrócenie się do Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców o przyznanie dotacji na budowę siedziby w ramach utworzonego na ten cel funduszu.

 

Opracował:

Szymon Papke – Sekretarz Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio