Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dotacje na usuwanie azbestu przez działkowców i ROD w Poznaniu - 08.06.2020

Działkowcy i zarządy ROD mogą ubiegać się o dotację, polegającą na dofinansowaniu kosztów  niezbędnych do realizacji zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na obszarze miasta Poznania.

Dotacja udzielana jest w przypadku gdy działania są związane z inwestycją lub jej częścią tj. wymianą pokryć dachowych, przegród, elewacji oraz innych elementów budowlanych na i w obiektach budowlanych, obejmującą usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/196/VIII/2019  z dnia 18 czerwca 2019r. dotyczącą zasad i trybu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania, Rada Miasta rozpoczęła nabór wniosków do miejskiego programu „AZBEST”.

Wnioski można składać w 2020 roku w terminie do 30 czerwca za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie.

Wszystkie szczegóły dotyczące projektu oraz wzory wniosków wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej www.poznan.pl/srodowisko w zakładce „Poznań usuwa azbest”.

 

AO

           

                                                                                                                                                    AO

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio