Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Nowatorskie szkolenia dla działkowców - 05.06.2020

Okręg Toruńsko – Włocławski PZD wdrożył innowacyjne rozwiązanie w postaci webinarium, pozwalające przeprowadzić szkolenia dla nowych użytkowników działek w trybie on-line. Pierwszy dwudniowy cykl takich szkoleń odbył się w dniach 3-4 czerwca b.r., a kolejne odbędą się 17-18 czerwca i 7-8 lipca. Do udziału w nich zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD. Ponadto, zostały utworzone wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www Okręgu zaproszenia do uczestniczenia w szkoleniach z linkiem prowadzącym wprost na dane webinarium. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie seminarium prowadzący jest widoczny dla słuchaczy, którzy mogą się z nim kontaktować (np. zadawać pytania) poprzez aktywny czat, pytania głosowe lub poprzez wiadomości prywatne. Przygotowane w tym celu prezentacje zostały stworzone w sposób przejrzysty, zawierają dużo zdjęć i praktycznych wskazówek dla działkowców. Uczestnicy mogą połączyć się z prowadzącym za pomocą przesłanego linku, który można uruchomić na każdym urządzeniu połączonym z Internetem np. przez komputer, tablet lub smartfon.

Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki, uprawa, ochrona, zioła” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Oba bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w nietypowych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych, potrafiły nawiązać kontakt z internautami, jednocześnie odpowiadając na pojawiające się pytania. Z zamieszczanych komentarzy wynika, że taka forma szkoleń okazała się „strzałem w dziesiątkę”, ponieważ ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych szkoleń, a jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych.

Webinaria będą kontynuowane do czasu ustąpienia stanu epidemii, a być możei później równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi.

W opisywanym wyżej pierwszym cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie webinarium brało udział łącznie 128 działkowców. Z ich komentarzy pisanych podczas trwania szkolenia wynikało, że nowa forma szkolenia została bardzo dobrze przyjęta, była czytelna i trafiała do słuchaczy. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkania on – line. Na zakończenie webinaru dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego szkolenia i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału.

 

Opracowała: Anna Bołądź i Blandyna Łubkowska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio