Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Hybrydowe” obrady Okręgowej Rady PZD w Poznaniu - 20.05.2020

Epidemia koronawirusa zdezorganizowała działalność organów PZD, które musiały ograniczyć bezpośrednie kontakty swoich członków i działać  w nowej rzeczywistości.  Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 71 /2020 z 27 marca br. spowodowała odwołanie wcześniej zaplanowanych walnych zebrań w ROD, posiedzeń okręgowych rad oraz wszelkich szkoleń, zebrań i narad. Pozostały jednak do wykonania statutowe zadania organów niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania ogrodów działkowych. Poznańska Rada Okręgowa zebrała się 19 maja br. by wykonać stojące przed nią zadania  wśród których były m.in.: ocena sytuacji działkowców, ogrodów i Związku w czasie epidemii koronawirusa, przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania planu pracy Okręgowego Zarządu PZD w 2019 r., przyjęcie  planu pracy Okręgu i preliminarza finansowego na 2020r. 

Rada odbywała się w nowatorski sposób, wynikający z konieczności zapewnienia jej członkom bezpieczeństwa w czasie obrad. Na Sali obrad zebrało się 17 członków Rady, którym przed wejściem na salę zmierzono temperaturę ciała. Wszystkim członkom Rady zapewniono możliwość zdezynfekowania dłoni, wszyscy byli wyposażeni w maseczki oraz rękawice ochronne. Równolegle za pomocą komunikatora medialnego 18 kolejnych członków przyłączyło się do obrad ze swoich mieszkań w trybie on-line. Dziś już można z satysfakcją stwierdzić, że przedsięwzięcie w pełni się powiodło, elektronika nie zawiodła a uczestniczący mogli zabierać głos i w pełni uczestniczyć w posiedzeniu.

 Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa.  Członkowie Rady uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych: członka Okręgowej Rady Andrzeja Oracza z Grodziska Wlkp. oraz członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ryszarda Frąckowiaka z Suchego Lasu.

 Na wstępie obrad wniesione zostały poprawki do Regulaminu Okręgowej Rady umożliwiające prowadzenie obrad w czasie szczególnych zagrożeń. Dokonano też zmian w składzie Okręgowej Rady, gdzie w miejsce zmarłego Andrzeja Oracza dokooptowano prezesa ROD Przyszłość z Grodziska Wlkp. Pana Zdzisława Frąckowiaka.

 Do obradujących członków Rady dołączył on-line Prezes Związku Pan Eugeniusz Kondracki, który pozdrowił uczestników, złożył im podziękowania za wykonywaną pracę oraz omówił działania jednostki krajowej Związku w tym trudnym, okresie na rzecz zapewnienia ciągłości funkcjonowania ogrodów działkowych. Podkreślił szczególnie, że polscy działkowcy odpowiedzialnie podeszli do nowego zagrożenia i przestrzegali zasad określonych przepisami państwowymi. Zarządy ogrodów wykonywały swoje zadania w trudnych warunkach i nie dopuszczały do łamania przepisów bezpieczeństwa. Prezes Związku nawiązał także do czekających nas zadań, wśród których wybija się oczekiwanie na rozwiązanie problemu odbycia walnych zebrań w ROD. Tym problemem zajmie się na najbliższym posiedzeniu Krajowa Rada. Prezes podkreślił także wagę dostrzeżenia innych zagrożeń, a zwłaszcza groźbę suszy i zwrócił uwagę na konieczność wdrażania opracowanego przez Związek „Programu klimatycznego”, który promuje zachowania proekologiczne oraz nowe podejście do przeciwdziałania każdego z nas zmieniającym się warunkom klimatycznych. Zaakcentował także potrzebę wdrażania nowych form docierania z wiedzą do nowych działkowców. Brak możliwości organizowania szkoleń wymusza konieczność propagowania wiedzy przy pomocy przekazów medialnych, literatury fachowej, w którą Związek wyposaża każdego nowego działkowca.  To zadanie jest szczególnie ważne w okresie powstałego boomu na ogrody działkowe. Ten czas jest też szansa, by dotychczas wolne działki w niektórych ogrodach znalazły swoich nabywców, ale też potrzeba, by ci nabywcy świadomie i mądrze urządzali swoje ogródki. W tym wątku prowadzący obrady Prezes Okręgu podkreślił, że na stronie internetowej Okręgu (www.poznan.pzd.pl) umieszczone zostały materiały szkoleniowe dla nowych działkowców, których należy zachęcać do ich studiowania z korzyścią dla samych działkowców. Okręg także umieścił na swojej stronie zakładkę pod nazwą: Wolne działki” , gdzie będą zamieszczane informacje o wolnych działkach, trybie ich nabywania a nawet ogłoszenia zamieszczane przez zamierzających zbyć swoją działkę.

W części statutowej obrad członkowie Rady wysłuchali z ust Prezesa Okręgu Zdzisława Śliwy  oceny działania Okręgu w czasie epidemii, sprawozdań za 2019 przedstawionych przez Wiceprezesa Okręgu Roberta Klimaszewskiego i po. Głównej Księgowej Izabeli Białasik. Plan pracy na 2020 r. zaprezentował Wiceprezes Okręgu Zenon Brzozowski, a preliminarz finansowy ww. Główna Księgowa.  Wszystkie przedstawione sprawozdania i projekty planów zostały pozytywnie ocenione przez Okręgową Komisję Rewizyjną, którą reprezentowała on-line Zastępczyni Przewodniczącej Elżbieta Baszyńska. Członkowie Rady przedyskutowali a następnie  jednomyślnie przyjęli uchwałami przedstawione dokumenty, które tym samym stały się oficjalnymi dokumentami sprawozdawczymi z działalności Okręgu w 2019r, i na podstawie których Okręg będzie działać w roku bieżącym. 

Zebrani członkowie Rady zgodnie stwierdzili, że Rada zorganizowana po raz pierwszy w sposób wynikający z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa spełniła oczekiwania i w pełni wykonała stojące przed nią zadania.

 

Opracował: Zdzisław Śliwa

Zdjęcia: Agata Wróbel i wykonane on-line: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio