Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czy będzie droga przez ROD "Koło II" w Warszawie ? - 12.05.2020

Ostatnio coraz głośniej robi się na temat budowy drogi łączącej ulicę Górczewską z ulicą Dywizjonu 303 w Warszawie. Inwestor planuje jej rozpoczęcie wiosną 2021 roku i zakończenie 6 miesięcy później. Droga ta została przewidziana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Jednakże żadna decyzja administracyjna nie została jeszcze wydana.  

Dla działkowców z ROD „Koło II” w Warszawie powyższe zadanie oznacza likwidację 23 działek w części i 6 działek w całości. Jest to duża inwestycja, która według Burmistrza Woli winna być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Miejmy nadzieję, że do takich rozmów dojdzie zanim przebieg drogi zostanie ostatecznie przesądzony. W końcu inwestycja nie dotknie tylko działkowców, ale i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”.

W sytuacji gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana, zgodnie z art. 18 ust. 1g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, podmiot w interesie którego następuje likwidacja części ROD, zobowiązany jest:

  1. wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach,
  2. wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,
  3. zapewnić grunty zastępcze na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Okręg Mazowiecki PZD, który bezpośrednio prowadzi sprawy likwidacji ROD w województwie mazowieckim, pozostaje w stałym kontakcie z zarządem ROD „Koło  II” oraz inwestorem, dzięki temu działkowcy z zagrożonych likwidacją działek mają pełną wiedzę na jakim etapie jest sprawa. Ponadto, Związek dba, aby prawa działkowców i PZD były respektowane.

Niezależnie od powyższego zachęcamy zarząd ROD i wszystkich działkowców z ROD „Koło II” w Warszawie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, do których zachęca także Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wola. Przeprowadzenie drogi przez ogrody działkowe doprowadzi do zaprzeczenia ich funkcji jako zielonej oazy, stanowiącej miejsce odpoczynku od miejskiego zgiełku. Działkowcy niejednokrotnie pokazali, że potrafią się zjednoczyć w obliczu zagrożenia dla ogrodów działkowych. Ważne, by i tym razem dali wyraz temu, że nie ma zgody na likwidację części ROD „Koło II” w Warszawie!

 

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio