Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Przegląd mediów

Relaks na działce w czasie pandemii - 11.05.2020

Szczęśliwi, którzy mają ogrody. Zwłaszcza wiosną, gdy ciągnie nas w zielone, lecz strach przed koronawirusem trzyma z dala od ludzi, posiadanie swojego kawałka ziemi w mieście wydaje się bezcenne. Ale czy w czasie pandemii wolno pojechać na działkę? Czy można zaprosić znajomych na grilla? Przeczytajcie nasz poradnik.

Rodzinne Ogrody Działkowe wprowadziły ograniczenia związane z epidemią koronawirusa 

Relaks na działce w czasie pandemii 

WAŻNE TELEFONY Infolinia NFZ 800190 590 Infolinia ZUS 22 290 87 01 Infolinia ZUS dla przedsiębiorców 22 290 87 O2 Infolinia MSZ 22 523 88 80 Wsparcie psychologiczne 800100102 WAŻNE ZASADY e Jak najczęściej myj ręce Kiedy kichasz lub kaszlesz, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą.

Rekreacja

 Szczęśliwi, którzy mają ogrody. Zwłaszcza wiosną, gdy ciągnie nas w zielone, lecz strach przed koronawirusem trzyma z dala od ludzi, posiadanie swojego kawałka ziemi w mieście wydaje się bezcenne. Ale czy w czasie pandemii wolno pojechać na działkę? Czy można zaprosić znajomych na grilla? Przeczytajcie nasz poradnik.

„W związku z pojawiającymi się sprzecznymi informacjami na temat prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD" - zakomunikował Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców 3 kwietnia 2020 r., po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce.

Działkowcy stwierdzili także, że „uniemożliwienie korzystania z ogródka działkowego byłoby ograniczeniem praw majątkowych lub prawa własności, co jest niezgodne z prawem, zwłaszcza gdy obecnie w Polsce nie obowiązuje stan nadzwyczajny (np. stan klęski żywiołowej)". 

Jechać więc można, przebywać można, ale trzeba przestrzegać zasad. Aktualne przepisy dotyczące Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdziemy w Uchwale nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD i dostępu 

Na działkach możemy przebywać wraz z najbliższą rodziną do terenów i infrastruktury ROD. Przyjrzyjmy się jej zapisom, aby nie mieć wątpliwości, co wolno robić na swojej działce.

 Najbliższa rodzina i robotnicy 

Na terenie ROD mogą przebywać wyłącznie działkowcy oraz ich małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, dziadkowie, rodzeństwo i konkubenci oraz ich najbliższe osoby.

Podstawą tego ograniczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów, które do odwołania zakazuje „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu".

Obowiązuje też zakaz bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami. Nie odbywają się szkolenia ani zebrania, z sąsiadem porozmawiać można przez płot, zachowując bezpieczny dystans 2 metrów. Wyjątkiem są inwestycje i remonty prowadzone na działkach lub terenach wspólnych, które wymagają obecności wykonawców. Zaraz po wprowadzeniu obostrzeń związanych z epidemią przebywanie osób spoza grona działkowców na terenie ROD zostało całkowicie zakazane. Szybko pojawiły się jednak głosy o narażaniu działkowców na szkody (podpisane umowy, zwroty zadatku, kary umowne itd.), więc wprowadzono korektę. Dziś robotnicy mogą wykonywać swoją pracę .

Maseczki zalecane, place zabaw zamknięte 

Na terenie ROD nie można korzystać z terenów wspólnych i infrastruktury ogrodowej.

„W szczególności w dalszym ciągu wyłączone z użytku są place zabaw, siłownie plenerowe, świetlice i inne obiekty ogrodowe, które generują kontakty międzyludzkie. Nie dotyczy to alei ogrodowych i innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione" - precyzuje Polski Związek Działkowców.

Jeśli chodzi o dostęp do publicznych toalet, decydują o tym zarządy ogrodów.

- W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla, więc zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności. Działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych ROD zalecane jest zakrywanie ust i nosa. Mimo że działkowcy zrozumieli sytuację i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do nas pojedyncze sygnały, że w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są przestrzegane. Do nielicznych ogrodów wpuszczane są osoby z zewnątrz, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach. To nie jest czas na takie rozrywki i każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą tak nieodpowiedzialne zachowanie - apeluje Polski Związek Działkowców. - Jako działkowcy uzyskaliśmy duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je, ale pod warunkiem zachowania rozsądku. Unikajmy zachowań , które mogłyby narazić nas na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.

Korzystajmy więc z ogrodów mądrze, nie narażając siebie i innych, wypoczywajmy i cieszmy się wiosną, ale z rozsądkiem, aby relaks na działce był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny. (KZ)

 źródło: GAZETA WROCŁAWSKA

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio