Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

PRZYPOMINAMY O PROGRAMIE MIAD MAZOWSZE 2020 ! - 08.05.2020

Przypominamy wszystkim zarządom ROD z województwa mazowieckiego, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 marca 2020 przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” (MIAD MAZOWSZE 2020), który ma na celu udzielanie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, realizujących zadania istotne dla rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

UWAGA ! Wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego należy składać do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, która następnie wystąpi z wnioskiem o środki do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Istotne jest zatem ustalenie, czy jednostka samorządu, na terenie której dany ogród funkcjonuje będzie brała udział w powyższym programie i czy przyjęła zasady naboru wniosków.

Zwracamy uwagę, iż samorządy mają obowiązek przekazać wnioski nie później niż do dnia 29 maja 2020 roku, jednakże z pewnością ten termin będzie krótszy dla zarządów ROD, które te dokumenty muszą złożyć w swoim urzędzie.

Maksymalna wartość dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa na jeden ROD nie może być wyższa niż 10 000 zł. Zarządy ROD zobowiązane są do zapewnienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20 % kosztów zadania.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i skorzystanie ze środków, które dedykowane są wyłącznie ogrodom działkowym.

 

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/miad-mazowsze/art,4,mazowiecki-instrument-aktywizacji-dzialkowcow-mazowsze-2020-komunikat-nr-1.html

 

Agnieszka Rudawska

Wydział Gospodarki Gruntami Krajowego Zarządu

Warszawa, dnia 7 maja 2020 roku

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio