Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia dla nowych działkowców w 2019 roku - 08.04.2020

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. zapoznał się z Informacją nt. szkoleń dla nowych działkowców w 2019 r., która przygotowana została na podstawie informacji przekazanych przez wszystkie Okręgi PZD.

W 2019 r. wszystkie Okręgi PZD przeprowadziły szkolenia dla nowych działkowców, które odbywały się w biurach Okręgowych Zarządów PZD, delegaturach oraz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Okręgi zorganizowały i przeprowadziły 528 wstępnych szkoleń dla nowych działkowców, podczas których przeszkolono łącznie 11 069 osób. Aktywność Okręgów w zakresie prowadzenia szkoleń jest jednak mocno zróżnicowana: ilość przeprowadzonych szkoleń w Okręgach wynosi od 82 (Okręg Śląski) do 15 (Okręg w Legnicy).

Program szkoleń realizowany jest głównie w oparciu o zapisy Otwartego Programu Oświatowego PZD przyjętego przez Krajową Radę PZD. Nowym działkowcom przekazana została wiedza z zakresu historii ruchu działkowego w Polsce, przepisów prawa obowiązujących w PZD, praw i obowiązków działkowca i członka PZD, ale także zagadnienia związane z zagospodarowaniem i modernizacją działki i nowoczesnym użytkowaniem działki, uprawami i ekologią. Podczas szkoleń omawiane są również zasady dobrosąsiedzkie i współżycia społecznego.

Podczas szkoleń wszyscy nowi działkowcy wyposażani są na koszt Związku w wydawnictwa związkowe,  w tym w Statutu PZD i Regulamin ROD oraz niezbędny poradnik dedykowany dla działkowców, którzy rozpoczynają uprawnianie działki. Przekazywane są również ulotki i broszury dotyczące upraw na działce.

Wszystkie Okręgi wskazały, iż działkowcy, którzy wzięli udział w szkoleniach wysoko oceniają ich poziom merytoryczny oraz cenią sobie otrzymane materiały i wydawnictwa.

Informacja nt. szkoleń dla nowych działkowców jednoznacznie wskazuje, iż w procesie szkoleń dla nowych działkowców, niezwykle ważna jest rola i znaczenie zarządów ROD, bowiem to w ogrodzie następuje pierwszy kontakt z nowym działkowcem i to zarządy ROD znają te osoby, mają z nimi kontakt i powinny zachęcać do szkoleń, informować o nich i wskazywać na korzyści zeń płynące.

Krajowy Zarząd PZD wskazuje na niezwykle ważną rolę, jaką spełniają szkolenia dla nowych działkowców. Zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD podkreślają konieczność szkoleń wszystkich nowych działkowców, a Krajowy Zarząd PZD doceniając wysiłek zarządów ROD i OZ PZD uważa, że należy ku temu stworzyć odpowiednie warunki prawne.

Anna Mioduszewska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.