Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IV-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu - 05.03.2020

04.03.2020
IV-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
 
          W dniu 2 marca 2020r. w Okręgowym Domu Działkowca odbyło się IV-te posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu.
Tematami obrad IV-go posiedzenia było:
-sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2019r.,
-Bilans i sprawozdania finansowe okręgu wrocławskiego PZD za 2019r.
-Plan Pracy i preliminarze okręgu wrocławskiego na 2020r. oraz
-Informacja o uchwaleniu przez sejm RP Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej znaczenie dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.
-Realizacja Uchwały nr 411/2019 Krajowego Zarządu PZD w sprawie dokonania oceny działalności pozastatutowej w rodzinnych ogrodach działkowych.
          Posiedzenie, w którym uczestniczyli członkowie Okręgowej Rady oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w osobach Przewodniczącej- mgr Zofii Zielińskiej i Z-cy Krystyny Major, prowadził Prezes Okręgu Wrocławskiego mgr Janusz Moszkowski, który w swoim wystąpieniu szeroko przedstawił działalność Okręgowego Zarządu w 2019r. i jego dokonania. Zwrócił uwagę na najważniejsze statutowe wydarzenia jakie miały miejsce w 2019r., a to kampania sprawozdawczo-wyborcza w ROD oraz IX-ty Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Omówił sytuację uregulowania stanu prawnego terenów ogrodów w trybie art. 75 i art.76 ustawy o ROD zwracając uwagę, że zadania te zostały już wykonane w 94% (433ha), ponadto przedstawił osiągnięcia w realizacji inwestycji i remontów w 88 ROD, które zostały wsparte kwotą w wysokości 740 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Okręgu. Prezes Okręgu podkreślił, że w 2019r. Fundusz Rozwoju został wsparty środkami finansowymi z budżetu Wrocławia w wysokości 250 tyś. zł. Omawiając pozostałą działalność, godne uwagi jest zrealizowanie szerokiego programu szkoleniowego nowych działkowców ( w szkoleniach uczestniczyło 1252 osoby), przeprowadzenie konkursów okręgowych oraz zrealizowane obszerne działania w zakresie nadzoru i kontroli nad prawidłową działalnością zarządów ROD.
          Prezes Okręgu poinformował o powołaniu i otwarciu w dniu 2 marca Okręgowego Ośrodka Finansowo- Księgowego do którego akces zgłosiło już około 20 ogrodów. Wśród spraw, które absorbują pracę Okręgu to liczne likwidacje terenów ROD pod inwestycje drogowe, przeciwpowodziowe i publiczne, bowiem podjęte decyzje i rozpoczęte procedury dotyczą aż 18-stu ogrodów , a obszar objęty likwidacją wynosi 12 ha. Zwrócił uwagę, że w 2019r. zakończone i rozliczone zostały likwidacje terenów 11 ROD o pow. ok 7 ha.
          Bilans i sprawozdania finansowe przedstawiła Gł. Księgowa OZ mgr Bożena Każura, informując, że działalność statutowa okręgu za 2019r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 71 204 zł. Protokół z badania bilansu i ocenę działalności Okręgowego Zarządu przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska, podkreślając, że zarówno bilans jak i sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo, a osiągnięty wynik jest rezultatem oszczędnej i planowej działalności finansowej. Okręgowa Komisja Rewizyjna wysoko oceniła również działalność Okręgowego Zarządu zwracając uwagę na osiągnięcia i sukcesy we wszystkich przeprowadzonych sprawach.
          Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski zreferował działalność Krajowego Zarządu i innych organów PZD w kraju w sprawie projektu Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zwracając uwagę na sukcesy w tej sprawie, a w szczególności w sprawie przyjęcia przez Sejm RP poprawki Senatu dotyczącej wyłączenia z legalizacji samowoli budowlanej obiektów wybudowanych na działkach w ROD przekraczających normatyw ustawowy.
          Prezes Okręgu omówił także najważniejsze zadania jakie będą zrealizowane w I i II kwartale br. w sprawach dotyczących pozastatutowej działalności zarządów ROD.
          Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu w podjętych uchwałach zatwierdziła Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu za 2019r., zatwierdziła bilans i sprawozdania finansowe okręgu za 2019r., uchwaliła Plan Pracy na 2020r., przyjęła preliminarze finansowe na 2020r. oraz podjęła uchwałę w sprawie znaczenia dla funkcjonowania ROD uchwalenia przez Sejm RP Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane wraz z poprawką wniesioną przez Senat RP.
Wiceprezes Okręgowej Rady
PZD we Wrocławiu Dyrektor Biura OZ
mgr inż. Ewa Gaicka     
 
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.