Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Grudziądza spotkał się z przedstawicielami Zarządów ROD miasta Grudziądza - 04.03.2020

W Kompleksie Marina Grudziądz, dnia 3 marca 2020 roku, odbyło się spotkanie zainicjowane przez Prezydenta Grudziądza Pana Macieja Glamowskiego z przedstawicielami zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Grudziądza. W spotkaniu uczestniczył również : kierownik referatu gospodarki odpadami w Urzędzie Miejski Pan Adam Przyborski, Radni Rady Miejskiej Pani Róża Lewandowska, Pan  Paweł Napolski oraz Pan Grzegorz Miedzianowski,  Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski reprezentował Wiceprezes Okręgu Pan Mieczysław Chrapiński.

Głównym celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska  w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami z terenów ogrodów działkowych. W związku ze zmianami w przepisach prawa krajowego nowelizacja ustawa o czystości i porządku w gminie  oraz podjęciem uchwał przez Radę Miejską Grudziądza w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zarządy ogrodów mogą przystąpić do systemu miejskiego, który jest dobrowolny i wymaga złożenia stosownej deklaracji lub podpisać umowę z firmą uprawnioną do odbioru odpadów. Jeśli ogrody zdecydują się na złożenie deklaracji to na podstawie  deklaracji - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne,  zarządy ROD same wyliczają opłatę za śmieci  (art. 6j ust. 3d w zw. z 6j ust. 3 ustawy „śmieciowej”) na podstawie ilości i wielkości wskazanych pojemników. Istotną zmianą dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest fakt zniesienia opłaty ryczałtowej, która obowiązywała przez dwa ostatnie lata. Wybierając system „miejski”,   naliczane opłaty są  za każdy pojemnik i każdą frakcję odpadów. Podkreślić należy fakt, że zgodnie z ustawą obowiązuje bezwzględny obowiązek segregacji odpadów.

Największe koszty generują odpady biodegradowalne, dlatego podczas wcześniejszych spotkań, ale również podczas dzisiejszego przedstawiony został pomysł zagospodarowania tych odpadów.  Kompostowanie znacznie ograniczy koszty odbioru odpadów. Działkowcy  przyzwyczaili się przez ostatnie lata do oddawania wszelkich odpadów zielonych, skala wzrostu ilości zbieranych odpadów zielonych była tak wielka, że niektórzy mówili o „grabieniu lasów”.  Kompost przez prawdziwych działkowców traktowany jest jak skarb, przez innych lekceważony i bagatelizowany, kompost jeden z najstarszych znanych nawozów jaki ludzie stosowali w swoich ogrodach. Kompostowanie jest nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim ekonomiczne-  Wybór należy do nas.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.