Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Prezesów ROD Elbląga z władzami miasta Elbląga - 03.03.2020

W dniu 28 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu na wcześniejszy wniosek Okręgu PZD w Elblągu odbyło się spotkanie Wiceprezydenta Elbląga Pana Janusza Nowaka   z przedstawicielami Okręgu i ogrodów miasta Elbląga.

W spotkaniu wzięli udział ze strony  UM Elbląg -Wiceprezydent Elbląga  Janusz Nowak, dyrektorzy Departamentów Gospodarki Miasta Dariusz Ostrowski, Ochrony Środowiska Daria Bieńkuńska. Ze strony PZD -  Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik, Wiceprezes Okręgu Jacek Nawrocki, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Żyluk oraz Prezesi 56ROD z terenu Elbląga. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele ZUO Elbląg , EPGK Sp. z o.o Elbląg oraz innych stowarzyszeń ogrodowych. Głównym tematem spotkania była gospodarka odpadami komunalnymi oraz zasady i możliwości odbioru odpadów z ROD a także wsparcie ogrodów przez miasto Elbląg. Na wstępie Wiceprezydent Elbląga Pan Janusz Nowak w imieniu Prezydenta Elbląga przekazał , że od tej chwili wszystkie ogrody będą mogły składać wnioski do budżetu obywatelskiego  2020/2021 i będą one podlegać  regulaminowemu rozstrzygnięciu. Do tej pory Regulamin nie przewidywał takiej możliwości. Oczywiście ta deklaracja jest ze wszech miar obiecująca, pytanie tylko czy wszystkie zgłaszane nasze projekty przejdą przez sito komisji regulaminowej, wskutek czego w 2016 roku odrzucono projekt remontu naszej siedziby mimo, że służy ono blisko 18 tysiącom mieszkańców naszego miasta, czyli działkowców z rodzinami.

Następnie przystąpiono do pytań i dyskusji w zakresie podstawowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W trakcie tej dyskusji padło wiele pytań ze strony naszego środowiska m.in. dotyczących zasad segregacji, odbioru odpadów zmieszanych i zielonych, tzw. gabarytów oraz możliwości zbiorowej ścinki gałęzi przez zieleń miejską. Prezesi zwracali uwagę na to , że wśród wskazanych przez urząd  13 podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tylko jeden chce się tym zajmować i on niestety ma najwyższe ceny odbioru odpadów po segregacji a pozostałe to głownie firmy spoza miasta z którymi trudniej będzie się dogadać.

Prezes Okręgu PZD  w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik dopytywał dlaczego Urząd Miejski nie podjął się odbioru również odpadów segregowanych i nie zawarł tego zapisu w uchwale Rady Miejskiej a pozostawił tą sprawę tylko podmiotom zewnętrznym czego skutkiem są dodatkowe koszty dla ogrodów. W odpowiedzi na powyższe pytania Wiceprezydent Nowak  i jego przedstawiciele stwierdzali, że nie wynika to z ich złej woli ale takiej konstrukcji ustawy, która nie pozwala zarabiać na odpadach a pod drugie miast nie może też ponosić dodatkowych kosztów. Ponadto Prezydent Nowak dodał, że miasto widzi ten problem w zakresie odbioru odpadów segregowanych i rozgląda się za firmą, która byłaby zależna od miasta i mogłaby odbierać te odpady na bardziej dostępnych warunkach dla wszystkich stron. Na osłodę przedstawiciel ZUO Elbląg dodał, że  każdy mieszkaniec Elbląga a zarazem działkowiec może sam odwozić czy dostarczać odpady segregowane i darmo je oddawać do ich firmy. Wiele pytań jednak pozostało bez odpowiedzi i odesłano wszystkich do departamentu urzędu, który tym się zajmuje i będzie zbierał wszystkie opinie oraz wyjaśnił i służył pomocą.

Dodatkowym tematem tego spotkania było sprawa wspierania ogrodów przez budżet miasta. W tym zakresie Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik przedstawił dotychczasową pomoc miasta za którą złożył podziękowania na ręce Wiceprezydenta Nowaka dodając, że mogłaby ona być większa oraz przypominał wnioski ROD i Okręgu dotyczące wsparcia przez miasto remontu kapitalnego naszej siedziby oraz pomocy w zakresie  siedzib dla 22 ROD  do zabezpieczenia podstawowych ich potrzeb w tym RODO. Zwrócił też uwagę na dotychczasowe negatywne odpowiedzi w tym zakresie oraz brak propozycji wynajmu pomieszczeń przez miasto na zasadach obowiązujących dla wszystkich stowarzyszeń.

Wiceprezydent Elbląga Pan Janusz Nowak w podsumowaniu zwrócił uwagę na problemy budżetowe miasta ale zapewnił, że dotychczasowa pomoc zostanie utrzymana a inne potrzeby zostaną ponownie rozpatrzone łącznie z wcześniejszą deklaracją o możliwości udziału ROD i okręgu w ubieganiu się ośrodki z budżetu obywatelskiego 2020/21. Na tym spotkanie zakończono.

 

Opracowanie, zdjęcia:

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.