Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Kolegium Prezesów w Starogardzie Gdańskim - 03.03.2020

W dniu 25 lutego br. w świetlicy ROD "RELAKS" w Starogardzie Gd. odbyło się Kolegium Prezesów. Pierwszym z tematów  było omówienie i wypracowanie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez działkowców. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel  przedsiębiorstwa ,,STARKOM’’, z którym starogardzcy działkowcy mają od roku podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych. Wspólnie wypracowano zasady, które w znacznym stopniu obniżają koszty odbioru odpadów. Należy nadmienić, iż UM w Starogardzie Gd. już w lipcu 2016 roku uchwałą zmienił zasady o odbieraniu odpadów, komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwałę, która nadal obowiązuje, prezesi przyjęli z dużym zadowoleniem. Spotkanie miało także na celu przygotowanie się zarządów do wyliczenia opłat za wywóz śmieci z terenu ROD w br.

Drugim tematem były przygotowania zarządów do walnych zebrań. Szczegółowo omówiono zadania zarządów przed zebraniami, tj. przygotowanie dokumentacji, która będzie wyłożona do wglądu dla członków ogrodów. Zawiadomienia o terminie zebrania – małżonkowie, jeżeli posiadają wspólne prawa do działki, należy powiadomić oddzielnym zawiadomieniem. Prezesi otrzymali odpowiednią ilość zawiadomień o walnym zebraniu, które sekretarz kolegium przywiózł z okręgu. Ponadto zapoznano z zadaniami, jakie należy wykonać przygotowując inwestycje w ogrodzie, a szczególnie przygotowanie odpowiednich uchwał.

przewodniczący Kolegium Prezesów w Starogardzie Gdańskim

Bogdan Grzela

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.