Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Zespołu ds. obsługi walnych zebrań w Okręgu Wrocławskim - 03.03.2020

02.03.2020
Szkolenie Zespołu ds. obsługi walnych zebrań
w Okręgu Wrocławskim
 
W dniu 24 lutego 2020r. o godz.15:00 w Okręgowym Domu Działkowca  Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu odbyło się szkolenie Członków Zespołu ds. obsługi walnych zebrań. Szkolenie poprowadzili: Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Pan mgr Janusz Moszkowski oraz Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD Pani mgr inż. Ewa Gaicka. Podczas szkolenia omawiano najważniejsze punkty zawarte w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców, pod kątem zarówno przygotowania i przeprowadzania walnych zebrań jak i obowiązków zarządów po walnych zebraniach. Nie brakowało licznych pytań ze strony członków zespołu ds. obsługi walnych zebrań, zwłaszcza że walne zebrania w roku 2020 to sprawdzian szczególnie dla tych zarządów ROD, których skład zmienił się po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 2019r. oraz ważne zadanie i tym samym wyzwanie dla nowych członków Okręgowej Rady. Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze, był to czas wymiany wspólnych doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy z zakresu prawidłowego przeprowadzenia walnego zebrania w ROD. Szczególną uwagę poświęcono tematowi podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzania powołania członka organu PZD w trybie §40 ust.1 Statutu PZD oraz tematowi podejmowania uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w ROD. Przypomniano również zasady naliczania opłat ogrodowych, opłaty energetycznej, wodnej oraz za wywóz odpadów z terenów ogrodów. Wszystkim osobom organizującym i obsługującym walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2020r. życzymy Powodzenia!
 
                                                                          mgr inż. Anna Melska
                                                               Instruktor ds. oświaty ogrodniczej

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.