Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okres sprawozdawczości w Okręgu Toruńsko-Włocławskim rozpoczęty od połączenia dwóch niewielkich ROD - 28.02.2020

Okres sprawozdawczości w Okręgu Toruńsko-Włocławskim rozpoczęty od połączenia dwóch niewielkich ROD.

Sezon sprawozdawczy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - rozpoczęty. Mimo, że jeszcze umysły nie ochłonęły po szkoleniach przygotowujących do zebrań sprawozdawczych, pierwsze walne zebranie odbyło się w grudziądzkiej Marinie, wśród pięknych widoków na grudziądzką panoramę.

22 lutego 2020 roku punktualnie o godzinie 10:00, w drugim terminie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elektrochem” w Grudziądzu.

W imieniu Zarządu ROD - Prezes Sławomir Wiśniewski, powitał przybyłych członków zwyczajnych Polskiego Związku Działkowców uprawnionych do udziału w zebraniu oraz przybyłych gości w osobach: Prezesa Okręgu Piotra Gadzikowskiego, Księgową OFK Małgorzatę Jasińską, obsługującego walne zebranie z ramienia okręgu Krzysztofa Widerkiewicz. Następnie zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zebrania – Elżbietę Tryjankowską – Krasińską, wszyscy jednogłośnie wybrali prowadzącą zebranie, która przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski, przedstawił zebranym główny cel spotkania, bo to walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało szczególny charakter, ponieważ w tym dniu nastąpiło oficjalne połączenie dwóch ogrodów „Wrzos” dotychczas liczącego 48 działek i „Elektrochem” liczącego 43 działki.

Przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2019. Komisje Rewizyjne przedstawiły sprawozdania z badania sprawozdań finansowych. Dokonano wyboru nowych władz ogrodu oraz komisji rewizyjnej. W skład zarządu weszli przedstawiciele obu połączonych ogrodów. Plan pracy na rok 2020 oraz preliminarz finansowy na 2020 rok dla połączonych już ogrodów przedstawiły wybrany jednomyślnie Prezes Sławomir Wiśniewski. W wyniku połączenia Rodzinny Ogród Działkowy będzie nosił nazwę „Elektrochem”, jednak nazwa może zostać zmieniona, zaproponowano konkurs na nazwę ogrodu. Podjęto kluczowe uchwały , dla sprawnego funkcjonowania ogrodu. Obecnie stoi przed nami ważne zadanie, od dziś wspólnie będziemy tworzyć i przekształcać nasz rodzinny ogród, współpraca, wymiana wiedzy i doświadczenia, szeroko pojęta integracja. Każdy może dołączyć do naszej ekipy i ciekawie spędzić czas w powstającym „nowym” ogrodzie, jednocześnie zyskując wiedzę oraz poznając się nawzajem.

 

 

Tekst i foto: Małgorzata Jasińska

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.