Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Szkolenia z obsługi programu komputerowego DGCS PZD System dla ROD - 27.02.2020

Okręg Podkarpacki PZD w Rzeszowie jest obecnie w trakcie prowadzenia szkoleń z obsługi programuDGCS PZDSystem.  Szkolenia podzielone są na etapy w zależności od stopnia zaawansowania użytkowników:

- podstawowe obejmuje instalację, zakładanie bazy danych, rejestrację programu, odtwarzanie bazy z kopii, aktualizację oraz rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości na początkowym etapie pracy w programie.

– rozszerzone obejmuje sposób wprowadzania danych w poszczególnych modułach, szczególna uwaga poświęcona jest modułowi „ogrody działkowe”, który wymaga największego wkładu pracy.

- zaawansowane, obejmuje pracę codzienną w programie, uzupełnianie kartotek o „nowych” działkowców, generowanie wydruków, wystawianie not odsetkowych oraz przenoszenie danych do księgowych ROD.

Na szkolenia uczestnicy przyjeżdżają ze swoimi laptopami dzięki czemu aktywnie  w nich uczestniczą.

W dniu 22.02.2020r. odbyło się kolejne już szkolenie, poprzednie obejmowało instalację i aktualizację programu, natomiast tym razem użytkownicy „przeszli” na poziom rozszerzony. Ćwiczyli poprawne wprowadzanie danych do kartotek działek oraz działkowców, uzupełniali słowniki występujących w programie, również tych dotyczących tworzenia cenników oraz naliczeń dla działkowców. Omówione zostały funkcje raportowania, a także  przygotowanie dokumentacji oraz zaproszeń na walne zebrania sprawozdawcze w ROD. Szkolenie to przede wszystkim współpraca prowadzącej z każdym uczestnikiem, padało wiele pytań na które prowadząca udzielała odpowiedzi, udzielała wskazówek i służyła pomocą w rozwiązywaniu problemów. Poza modułem „Ogrody działkowe” przedstawiono również podstawowe funkcje w module „Kadry i płace”, a także „Środki trwałe”.

Harmonogram szkoleń jest na bieżąco tworzony na podstawie ankiet zapotrzebowania na szkolenia, które Ogrody przesyłają do Okręgu.

 

Monika Bawelska

OP PZD Rzeszów

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.