Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W oczekiwaniu na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego - 27.02.2020

 Ubiegłoroczna decyzja Urzędu Marszałkowskiego o uruchomieniu z budżetu Urzędu wsparcia dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Wielkopolski w kwocie 2 mln zł wzbudziła duże nadzieje na ożywienie inwestycji w ogrodach działkowych 3 okręgów: w Kaliszu, Pile i w Poznaniu. 26 lutego br. doszło w Urzędzie Marszałkowskim do spotkania Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Izabeli Witkiewicz z przedstawicielami działkowców. W spotkaniu uczestniczyli prezesi okręgów: Marian Praczyk, Jerzy Wdowczyk i Zdzisław Śliwa oraz towarzyszący im: Maria Fojt, Agata Wróbel i Roman Filipiak.

Spotkanie było okazją do omówienia procesu naboru wniosków o dotacje oraz pozyskania informacji, na które oczekują rodzinne ogrody działkowe: kiedy wnioski będą rozpatrzone i kiedy dotacje zostaną uruchomione? Informacje, które uzyskaliśmy w Urzędzie potwierdziły fakt dużego zainteresowania tą formą wsparcia ze strony ROD. Wnioski złożyły bowiem 152 rodzinne ogrody działkowe na kwotę ok. 10 mln zł. Z tej liczby odrzucono kilka wniosków, które nie mieściły się w przyjętym zakresie finansowania. Aktualnie trwa ocena wniosków i do końca kwietnia br. podjęte zostaną decyzję o przyznaniu dotacji. Organem rozpatrującym i rozstrzygającym o dotacji będzie Urząd Marszałkowski. Przed Urzędem stoi trudne zadanie, by dobrze ocenić wnioski i przyznać dotacje najbardziej potrzebującym. Prezesi okręgów podnosili też potrzebę by dotacje trafiły do wszystkich 3 okręgów proporcjonalnie do ich wielkości. Jest oczywiste, że nie wszyscy chętni otrzymają dotację, ale dobrą informacją jest to, że w razie odmowy będą mogli liczyć na dotację w następnym roku, bo Urząd nadal zamierza wspierać ogrody działkowe.

Zwraca uwagę, że o dotacje ubiegają się nie tylko ogrody zrzeszone w PZD, ale także ogrody wyodrębnione ze Związku. Nie negując potrzeb tych ogrodów w dyskusji zwrócono uwagę, że nie wszystkie wypełniają ustawowe cele rodzinnego ogrodu działkowego i należałoby przed przyznaniem wsparcia przeprowadzić kontrolę zagospodarowania tych ROD przez organy nadzoru.

Ważną informacją jest, że podpisanie umów w sprawie dotacji będzie miało miejsce do końca kwietnia a przyznane dotacje dla ogrodów będą wypłacane we wrześniu.

Miłym akcentem spotkania było przybycie Radnej Sejmiku a uprzednio Przewodniczącej Sejmiku Pani Zofii Szalczyk. Warto przypomnieć, ze to właśnie z inicjatywy Zofii Szalczyk i PZD doszło we wrześniu 2018r. do odbycia nadzwyczajnej sesji Sejmiku Wielkopolskiego poświęconej ogrodom działkowym, podczas której podjęto kierunkową uchwałę umożliwiającą wsparcie ogrodów. Padły miłe słowa i podziękowania za tę cenną inicjatywę.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu

zdjęcia : Agata Wróbel

  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.