Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narady księgowych OZ PZD Szczecin - 21.02.2020

W dniach 18-19 lutego 2020 roku w Szczecinie odbyły się narady szkoleniowo instruktażowe dla księgowych poszczególnych ROD z naszego Okręgu. Naradę prowadził Dyrektor Biura oraz Główna Księgowa Okręgu. Dyrektor Biura szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację w PZD i Okręgu Szczecińskim PZD.

Omówił ponadto wytyczne do prowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych oraz zasady prawidłowego przygotowania uchwał w sprawie opłat ogrodowych, świadczeń, opłaty wodnej oraz energetycznej i za wywóz odpadów.

W dalszej części omówił Fundusz Rozwoju, w tym prawidłowe przygotowanie i prowadzenie inwestycji i remontów oraz właściwe przygotowanie materiałów na walne zebranie.

W dalszej części prowadzenie przejęła Główna Księgowa, która omówiła:

• zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w ROD,

• zalety ośrodka finansowo – księgowego dla ROD,

• program DGCS PZD System,

• informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD zgodnie z art. 33 ustawy o ROD,

• zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok, omówienie druków i wytycznych do sprawozdań finansowych,

• założenia do prawidłowego przygotowania preliminarzy finansowych na 2020 rok,

• Fundusz Oświatowy, źródła finansowania, wykorzystanie środków,

• gospodarkę kasową w ROD.

Nie zabrakło rzeczowej dyskusji oraz szeregu pytań ze strony uczestników narad, na które referujący poszczególne tematy udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

Dyrektor poinformował uczestników, że wszelkie materiały zostały przesłane drogą elektroniczną do poszczególnych ROD.

W najbliższym czasie zorganizowana zostanie dodatkowa narada w godzinach popołudniowych dla księgowych, którzy nie mogli skorzystać z narady ze względu na pracę zawodową.

Przed nami kolejne narady dla Prezesów Zarządów ROD i skarbników

 

Dyrektor Biura

Tomasz Olkuski

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio